UWAGA! Odwiedzasz archiwalną stronę, która wkrótce przestanie działać. Zapraszamy do nowego serwisu pan.pl.

PAN w sprawie języka polskiego w szkole podstawowej

„Zaproponowany dokument wprowadzi chaos do edukacji polonistycznej, tym samym wymaga gruntownej zmiany, a przede wszystkim odwołania się do aktualnej wiedzy, w tym także (a może nawet przede wszystkim) z zakresu dydaktyki języka polskiego”. Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN przedstawiła uwagi do projektu podstawy programowej MEN: „Język polski – Szkoła podstawowa – klasy IV-VIII”.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla prof. Agnieszki Dobrzyń

Prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń, kierownik Pracowni Sygnałów Komórkowych i Zaburzeń Metabolicznych Instytutu Nenckiego, otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za Wybitne Osiągnięcia Naukowe. Tematyką Jej badań są szlaki sygnałowe i mechanizmy regulujące ekspresję genów zaangażowanych w patogenezę cukrzycy typu 2.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media