solidarnosczukraina_ukr.jpg

20postaci_promo.jpg

W Tłusty Czwartek o pączkach okiem naukowców PAN

Hucznie rozpoczyna ostatnie dni karnawału, zwanego dawniej zapustami. Tłusty Czwartek jednoznacznie kojarzy się nam dziś z pączkami. Czym różnią się dzisiejsze pączki od tych wysmażanych kilka wieków temu? Jaki skład ma „prawdziwy” pączek? Jakie inne zwyczaje towarzyszyły nam w świętowaniu końcówki karnawału? Odpowiadają naukowcy z Archiwum PAN w Warszawie i Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Paszport „Polityki” 2020 w dziedzinie literatury dla dr hab. Miry Marcinów

Dr hab. Mira Marcinów z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN otrzymała Paszport „Polityki” w kategorii Literatura za debiutancką powieść „Bezmatek”.
Wyróżnienie zostało przyznane „za intensywną opowieść o relacji córki i matki, o życiu i umieraniu”. W opinii jury, wybitność książki „wykracza daleko poza temat żałoby, dotyczy też literackiego języka, zarazem wywrotowego i precyzyjnego”.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Stanowisko 10. zespołu ds. COVID-19 przy Prezesie PAN: Konsekwencje pandemii COVID-19 dla zdrowia psychicznego i edukacji dzieci i młodzieży

Grupą szczególnie wrażliwą na skutki choroby COVID-19 są dzieci i młodzież. Chociaż są oni mniej narażeni na ciężką fizyczną manifestację tej choroby wywołaną wirusem SARS-CoV-2, psychologiczne i edukacyjne skutki pandemii mogą być u nich bardzo poważne, a czasem będą trwać znacznie dłużej niż sama pandemia.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Komentarz do Stanowiska 9. zespołu ds. COVID-19 przy Prezesie PAN

Po publikacji stanowiska „Scenariusze na 2021 rok” otrzymaliśmy liczne pytania, o to, który z tych scenariuszy jest najbardziej prawdopodobny. Na tak postawione pytanie odpowiedź jednoznaczna nie jest jednak możliwa. Między innymi dlatego, że prawdopodobieństwo realizacji tych scenariuszy zależy nie tylko od działań, na które mamy wpływ, to znaczy od sprawności systemu szczepień i zachowań ludzi, ale i od czynników, na które wpływ mamy znikomy.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Stanowisko Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN w sprawie rozpowszechnianych nieprawdziwych informacji o szczepionkach przeciw COVID-19 oraz testach PCR wykrywających SARS-CoV-2

W ostatnim czasie, głównie w mediach społecznościowych, ukazują się wypowiedzi pod postacią wywiadów, sygnowane przez osoby posiadające tytuł naukowy. Wypowiedzi te wprowadzają dezinformację na temat wirusa SARS-CoV-2 i szczepionek przeciw COVID-19. Jednym z przykładów jest internetowy wywiad O szczepionce genetycznej Pfizera i testach PCR prof. Romana Zielińskiego udzielony Agnieszce Kisielewskiej. Takie wypowiedzi pozostają w sprzeczności z aktualnym stanem wiedzy w zakresie genetyki medycznej i diagnostyki laboratoryjnej.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media