UWAGA! Odwiedzasz archiwalną stronę, która wkrótce przestanie działać. Zapraszamy do nowego serwisu pan.pl.

Badania nad chorobami odkleszczowymi - pierwsze spotkanie

21 października br. we Wrocławiu odbyło się pierwsze spotkanie Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Zakażeniom Odkleszczowym. Wzięło w nim udział ponad pięćdziesięciu uczestników ze świata nauki i biznesu. Przedstawione zostały  współczesne poglądy na terapię zakażeń odkleszczowych i diagnostykę. Omówiono warunki środowiskowe bytowania kleszczy i sposoby zabezpieczeń.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Płeć, pokolenia, komunizm w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, łączący perspektywę literaturoznawczą, historyczną, antropologiczną i socjologiczną. Wezmą w niej udział badaczki i badacze zajmujący się studiami nad historią, polityką i kulturą tzw. demokracji ludowych w ZSRR, Polsce, Czechosłowacji, NRD, Bułgarii, na Węgrzech, w Rumunii i Jugosławii.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media