solidarnosczukraina_ukr.jpg

20postaci_promo.jpg

Zaproszenie RJP PAN na XI Forum Kultury Słowa

Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk wraz z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, Narodowym Centrum Kultury oraz Fundacją PRO.PL mają zaszczyt zaprosić do udziału w XI Forum Kultury Słowa „Nazwy własne w języku i społeczeństwie”, które odbędzie się w dniach 11–13 października 2017 roku w Olsztynie.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Program „doktoratów wdrożeniowych” w instytutach naukowych PAN

Siedem instytutów naukowych PAN: Biochemii i Biofizyki, Fizjologii Roślin, Maszyn Przepływowych, Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych, Podstawowych Problemów Techniki oraz Oceanologii otrzymało finansowanie na realizację programu „doktorat wdrożeniowy”. Od października rozpoczną tam studia pierwsi doktoranci, którzy doktorat będą przygotowywali w ścisłej współpracy z przedsiębiorcą.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media
Jakub Ostałowski
Jakub Ostałowski

Jak skutecznie aplikować o grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych

Odpowiedź na to pytanie mieli okazję poznać uczestnicy warsztatów zorganizowanych w końcu czerwca przez Biuro ds. Doskonałości Naukowej Polskiej Akademii Nauk we współpracy z Imperial College London. Były one skierowane przede wszystkim do reprezentantów nauk ścisłych i nauk o życiu, którzy planują aplikowanie o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych Starting i Consolidator.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Spotkanie dyrektorów instytutów naukowych PAN z wicepremierem Jarosławem Gowinem

Tematyka spotkania dyrektorów instytutów PAN z wicepremierem, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego Jarosławem Gowinem, podsekretarzem stanu prof. Łukaszem Szumowskim i kierownictwem PAN obejmowała w szczególności kierunki zmian dyskutowane w trakcie prac nad projektem tzw. Ustawy 2.0 i uczestnictwo Akademii w zmianach oraz reformy Polskiej Akademii Nauk, w tym projekt koncepcji Uniwersytetu PAN.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Tydzień z PIASt: europejskie Instytuty Studiów Zaawansowanych

Jak działają Instytuty Studiów Zaawansowanych w Europie? Jak ich dyrektorzy widzą przyszłość polskiego? Jako aneks do wywiadów ze stypendystami PIASt, prezentujemy rozmowy z dr Olivierem Bouin z Réseau français des instituts d’études avancées – French Network of Institutes for Advanced Study, Knutem Neumayerem z Institut für die Wissenschaften vom Menschen i dr Thorstenem Wilhelmy z Wissenschaftskolleg.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Tydzień z PIASt: wywiad z profesorem Riccardem Pozzo

„Sądzę, że ten stan nerwowego napięcia w Europie – którego jedną z przyczyn jest przekonanie, że migranci są kosztowni – się skończy i ludzie dostrzegą korzyści płynące ze zróżnicowanego społeczeństwa” – mówi Riccardo Pozzo, profesor historii filozofii z Uniwersytetu w Weronie, ostatni z czterech stypendystów Polskiego Instytutu Studiów Zaawansowanych, których prezentujemy z okazji pół roku istnienia PIASt.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Tydzień z PIASt: wywiad z dr. hab. Michaelem Eschem

„Mamy do czynienia z całą złożonością reprezentacji politycznych, ideologicznych a nawet higienicznych przypisywanych konkretnym grupom migrantów. Te reprezentacje niejednokrotnie skłaniają migrantów do myślenia – »jestem tym, za kogo mnie uważacie«”  – mówi dr Michael Esch z Uniwersytetu w Lipsku, jeden z czterech stypendystów Polskiego Instytutu Studiów Zaawansowanych, których prezentujemy z okazji pół roku istnienia PIASt.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Vistulana w zbiorach polskich - seminarium

PAN Archiwum w Warszawie oraz Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na seminarium "Vistulana w zbiorach polskich", na którym zostaną poruszone zagadnienia archiwaliów i obiektów muzealnych dotyczących Wisły, jej roli w dziejach kraju i regionów, obecności rzeki w sztukach plastycznych. Seminarium będzie towarzyszyć wystawa materiałów archiwalnych ze zbiorów PAN Archiwum w Warszawie.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Tydzień z PIASt: wywiad z profesorem Ianem Woodem

„Dostaję bardzo dużo e-maili z pytaniem co myślę na temat świętego Graala. To jest irytujące. Jednakże myślę, że to dobrze, że czytelnicy książek Dana Browna mogą się przynajmniej dowiedzieć, że istniała dynastia Merowingów i być może nią zainteresować” – mówi prof. Ian Wood z Uniwersytetu w Leeds, jeden z czterech stypendystów Polskiego Instytutu Studiów Zaawansowanych, których prezentujemy z okazji pół roku istnienia PIASt

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Wystawa prac Ryszarda Stryjca - Lipniczki koło Lidy 1932-1997 Gdańsk

W 20 rocznicę śmierci Ryszarda Stryjca, gdańskiego, grafika, rzeźbiarza, malarza, PAN Biblioteka Gdańska otwiera wystawę prac artysty. Obok uznanych ekslibrisów i większych form, będzie można zobaczyć liczne rysunki, płyty – matryce, z których wykonywano odbitki graficzne oraz rzadko pokazywane rzeźby. O osobowości  Stryjca opowiedzą fragmenty jego korespondencji, narzędzia pracy oraz przedmioty codziennego użytku. Obok zbiorów Biblioteki, na wystawie znajdą się  obiekty z kolekcji prof. Józefa Borzyszkowskiego. Na otwarcie wystawy zapraszamy 22 czerwca 2017 roku o godz. 13.00 do historycznego budynku Biblioteki przy ul. Wałowej 15.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Tydzień z PIASt: wywiad z profesorem Victorem Rosenthalem

„Gdy jesteśmy »podwójni« to naszym problemem jest to, czy się ze sobą zgadzamy. Jeżeli potępiamy własne poczynania, to mamy kłopot z koegzystencją. Zapytujemy siebie: jak mogę żyć dalej z łotrem?”. O projekcie „The Institution of Interior Life”, mówi Victor Rosenthal z Instytutu Marcela Maussa w Paryżu, jeden z czterech stypendystów Polskiego Instytutu Studiów Zaawansowanych, których prezentujemy z okazji pół roku istnienia PIASt.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Profesor Ludwik Hirszfeld: bohater Serbii i Polski

Prof. Ludwik Hirszfeld (1984-1954) był wybitnym lekarzem i uczonym, członkiem rzeczywistym PAN, założycielem Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu.  Był twórcą polskiej szkoły immunologicznej oraz nowej dziedziny nauki – seroantropologii. Do jego najważniejszych osiągnięć naukowych należy praca nad grupami krwi i odkrycie prawa dziedziczenia grupy krwi.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Kampania „Współczesna medycyna"

Zapraszamy do zapoznania się z kampanią edukacyjną „Współczesna medycyna” wydawnictwa Medical Media Solutions pod patronatem Polskiej Akademii Nauk. W publikacji znajduje się wiele inspirujących materiałów, m.in. o innowacjach medycznych, współczesnym leczeniu otyłości, przełomie w leczeniu raka płuca czy formach antykoncepcji niecodziennej.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Otwarcie Alei im. Marii Skłodowskiej-Curie

„Coraz bardziej odczuwam potrzebę posiadania domu z ogrodem i gorąco pragnę, aby ten projekt doszedł do skutku. Kosztorys udało się obniżyć odpowiednio do moich środków materialnych, wkrótce będzie można kłaść więc fundamenty” – pisała Maria Skłodowska-Curie 8 maja 1934 roku. Nie udało jej się tego marzenia spełnić – zmarła niecałe dwa miesiące później. Tym bardziej cieszyłaby się z alei swojego imienia, którą otwarto w Ogrodzie Botanicznym PAN.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Kandydaci z szansami na granty ERC trenowali przed rozmowami w Brukseli

Paneliści i laureaci grantów ERC, eksperci, a także stypendyści Instytutu Studiów Zaawansowanych PIASt wzięli udział w panelach próbnych zorganizowanych przez Biuro ds. Doskonałości Naukowej PAN. Celem było przeszkolenie trzech młodych doktorów – prawnika, fizyka i chemika – którzy przeszli do drugiego etapu starań o europejskie finansowanie z European Research Council. Rozstrzygające wystąpienia przed panelistami w Brukseli odbędą się jeszcze w czerwcu.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media