Stacja Badawcza PAN w Popielnie

w Tabs
Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt PAN w Popielnie

fot. Jakub Ostałowski/Magazyn PAN Academia