Kurs "Technologie informatyczne w edukacji i w organizacjach pozarządowych"

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe
w Inne

23 marca 2012 roku rozpocznie się kurs "Technologie informatyczne w edukacji i w organizacjach pozarządowych" organizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria. Kurs przeznaczony jest dla absolwentów studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich), osób aktywnie korzystających z komputera i z Internetu w swojej pracy edukacyjnej lub społecznej i chcących robić to w szerszym niż dotychczas stopniu.

Do jego rozpoczęcia nie jest wymagana żadna uprzednia wiedza informatyczna poza umiejętnością elementarnej obsługi komputera i Internetu. Celem kursu jest wskazanie możliwości, jakie niesie ze sobą Internet oraz różnego typu techniki informatyczne dla edukacji i organizacji pozarządowych.

Kurs trwa dwa semestry i obejmują 180 godzin warsztatów i wykładów. Ukończenie kursu wymaga zdania dwóch egzaminów i przygotowania trzech projektów. Słuchacze studiów otrzymują świadectwo jego ukończenia.

Kierunki kształcenia:

- Blok teoretyczny: socjologia nowych mediów, prawo w internecie i ekonomia sieci, szanse i zagrożenia współczesnego Internetu;
- Blok praktyczny: grafika komputerowa, prezentacje multimedialne, skład komputerowy, HTML i budowa stron WWW, pozycjonowanie stron, systemy zarządzania treścią (Wordpress, Joomla, MediaWiki, Moodle ).

Zajęcia odbywają się w Warszawie raz lub dwa razy w miesiącu podczas trzydniowych zjazdów (piątek w godz. 15.45-19.00, sobota w godz. 9.00-16.00 i niedziela w godz. 9.00-14.15). Istnieje możliwość zorganizowania dla Słuchaczy tanich noclegów.

Kierownik Kursu - dr Krzysztof Gajewski
Sekretarz Kursu - Anna Ryjak

Dyżury sekretariatu:

Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, I piętro, pok. 107
środy, piątki w godzinach 16.00-19.00; soboty w godzinach 9.00-16.00
tel.: 530 064 008 od poniedziałku do soboty w godzinach 10.00-17.00
dodatkowo (22) 826 69 17 w czasie trwania dyżurów, e-mail: podyplomowe@ibl.waw.pl.

Przy zapisywaniu się na kurs należy wypełnić kartę informacyjną i dokonać opłaty wpisowego w wysokości 200 zł. Cena: 200 zł wpisowe (przy zapisywaniu się na kurs), czesne 1.300 zł płatne jednorazowo do 15 marca 2012. Dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego mogliśmy obniżyć czesne z 4800 zł do 1500 zł. Opłaty należy wnosić na konto: Stowarzyszenie Pro Cultura Litteraria, nr rachunku 05 1020 1156 0000 7702 0059 3129.