Popularyzacja bioróżnorodności inaczej wystawa „Biżuteria z głębią”

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe
w Inne
Wystawa „Biżuteria z głębią”

Marzanna Szkuta, autorka „Biżuterii z głębią”, próbuje odpowiedzieć na pytanie: dokąd zmierzamy jako gatunek. Posiłkuje się wiedzą uzyskaną  w  czasie  studiów  przyrodniczych i doświadczeniem  zdobytym  w  ciągu  dziesięciu lat pracy w jednej z jednostek Polskiej Akademii Nauk.

Tworząc biżuterię artystyczną, opowiada o bioróżnorodności ostatniego lasu pierwotnego w Europie – środowiska jej życia. Wymyślonym przez siebie językiem artystycznym opisuje bogactwo niezwykłej Puszczy Białowieskiej, próbując jednocześnie zwrócić uwagę na problemy ekologiczne. Uświadomiwszy sobie skalę zagrożeń, powstałych na skutek rozwoju infrastruktury i techniki, chce zachęcić nas do przemyśleń na temat potrzeby tworzenia  i ochrony korytarzy ekologicznych. Stworzyła biżuterię o charakterze edukacyjnym, by popularyzować naukę.

Wernisaż – 6 lutego 2016 r., godz. 14.00, Gmach Opery Podlaskiej i Filharmonii - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku, ul. Odeska 1.
Wystawa czynna od 6 lutego do 30 marca 2016 r.