UWAGA! Odwiedzasz archiwalną stronę, która wkrótce przestanie działać. Zapraszamy do nowego serwisu pan.pl.

prof. dr hab. Grzegorz Pietrzyński

– Bardzo chciałbym, byśmy odkryli na innych planetach życie w jakiejkolwiek formie – mówi Naukaonline.pl prof. dr hab. Grzegorz Pietrzyński z Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk, który otrzymał właśnie grant ERC na projekt „A sub-percent distant scale from binaries and Cepheids”.

Czytaj więcej

prof. dr hab. Hanna Popowska-Taborska

- Moja praca habilitacyjna dotyczyła pogranicza polsko-dolnołużyckiego. W 1965 roku było to zagadnienie zupełnie nowe, teren nieopisany, a granica między językami niezbyt wyraźna. Nieocenionym źródłem okazały się istniejące jeszcze wówczas niemieckie mapy katastralne tych terenów - mówi prof. dr hab. Hanna Popowska-Taborska, lingwistka, slawistka, związana z Instytutem Slawistyki PAN od 1954 roku.

Czytaj więcej

prof. dr hab. Iryda Grek-Pabisowa

- Na osobliwość polszczyzny kresowej wpływa znacząco ustawiczny kontakt z językami otoczenia - białoruskim, rosyjskim, litewskim. Ponadto, w polszczyźnie północnokresowej do dziś możemy wyróżnić nie tylko odmiany terytorialne, lecz też socjolektalne, a mianowicie mowę ludności chłopskiej i szlachty - mówi prof. dr hab. Iryda Grek-Pabisowa [właściwie: prof. dr hab. Iryda Pabis], językoznawca slawistka, leksykograf, związana od 1954 roku z Instytutem Slawistyki PAN.

Czytaj więcej