Wybory nowych członków Akademii pod znakiem kobiet i młodości

Nadrzędna kategoria: Media

Dziewięć kobiet zostało członkiniami Polskiej Akademii Nauk. W ten sposób ich reprezentacja w korporacji uczonych zwiększyła się prawie dwukrotnie – z nieco ponad 4 do ponad 7 proc. Ogółem w głosowaniu przeprowadzonym podczas Zgromadzenia Ogólnego PAN członkami korespondentami Akademii zostały 34 osoby, 28 uczonych zostało zaś członkami rzeczywistymi.

– Co cztery lata zwykle w Polskiej Akademii Nauk dokonywane są wybory – mówił prezes PAN prof. Jerzy Duszyński. – Dziś przeprowadziliśmy wybory na członków rzeczywistych – to jest pewien awans członków korporacji, którzy przechodzą na najwyższy poziom dostojeństwa, oraz na członków korespondentów – to jest wejście do korporacji, do grona akademików. Te wybory na członków korespondentów są wyborami niezwykle trudnymi, dlatego że konkuruje bardzo wiele osób z całego środowiska naukowego w Polsce. Do grupy bardzo obiecujących, wybijających się młodych naukowców.
Muszę powiedzieć, że zasady są troszkę smutne, jeśli chodzi o wybory członków korespondentów. Bo Prezydium PAN mówi, ile takich członków możemy wybrać w danej turze wyborów, a możemy ich wybrać tylu, ilu od nas odeszło w momencie, kiedy ustalamy tę liczbę.
Tę liczbę ustaliliśmy na Prezydium 15 marca – to pokazuje, jak długo trwa ten proces. Od tego momentu rozpoczęły się w środowisku wysuwanie kandydatur.
W kwietniu wysłałem do wszystkich akademików list, w którym napisałem m.in.: „Podczas Prezydium poruszyłem kwestię niedostatecznej reprezentacji kobiet oraz struktury wiekowej członków krajowych w naszej Korporacji. Aby sprostać standardom panującym w krajach rozwiniętych, dotyczących istotnego udziału kobiet w korporacjach uczonych oraz  przeciwdziałać postrzeganiu Akademii jako organizacji zbyt konserwatywnej, uprzejmie państwa proszę o zgłaszanie i popieranie kandydatek na nowych członków PAN oraz osób reprezentujących młodsze pokolenie. Priorytetem powinna być zawsze wysoka ocena dorobku naukowego kandydatek/kandydatów”.
Koledzy doświadczeni w Akademii orzekli, że to ryzykowne. Oczywiście wszyscy wiemy, jak olbrzymią kontrowersje wzbudza premiowanie wyboru kandydatów jakiejś płci albo jakiegoś wieku. Ja jednak nie mam najmniejszych wątpliwości, że bardzo wstydliwe jest to, że w PAN jest tak mało kobiet – w dniu, w którym pisałem te słowa, było ich ok. 4 proc.
Z najwyższą satysfakcją chcę powiedzieć, że w tym roku wybraliśmy 28 osób do grona członków rzeczywistych i 34 osoby na nowych członków Akademii. Wśród tych 34 nowych członków korespondentów jest 9 kobiet, czyli 27 proc.
Mamy świadomość, że w rozwoju nauki liczą się otwarcie na wszystkie utalentowane osoby. I mamy całkowite przekonanie, że te utalentowane osoby rodzą się z taką samą częstotliwością zarówno wśród osób płci męskiej jak i żeńskiej. Zaczynamy znacząco dostrzegać utalentowane kobiety, bo to że tych 9 kobiet to znakomici naukowcy nie ulega najmniejszej wątpliwości.
W tej chwili w Polskiej Akademii Nauk jest powyżej 7 proc. kobiet. To jest ciągle strasznie mało, ale przypominam, że startowaliśmy z czterech. Mam nadzieję, że ten proces będzie trwał. Będę do tego dążył.

Polecamy lekturę artykułu "Awans naukowy kobiet - czy coś się zmieniło?" (Nauka, 4/2016)

 

Do Polskiej Akademii Nauk przyjęte zostały:

W Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych:

chojnicka01 prof. dr hab. Krystyna CHOJNICKA
Katedra Historii Doktryn Politycznych i Prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
kossowska01 prof. dr hab. Małgorzata KOSSOWSKA
Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

W Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolniczych:

chacinska01 prof. dr hab. Agnieszka CHACIŃSKA
Laboratorium Biogenezy Mitochondriów Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej
kaminska01 prof. dr hab. Bożena KAMIŃSKA-KACZMAREK
Pracownia Neurobiologii Molekularnej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
konarska01 prof. dr hab. Maria Magdalena KONARSKA
Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 

W Wydziale III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi:

stochel01 prof. dr hab. Grażyna STOCHEL
Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

W Wydziale IV Nauk Technicznych:

bogucka01 prof. dr hab. inż. Hanna BOGUCKA
Katedra Radiokomunikacji Politechniki Poznańskiej
rosik01 prof. zw. dr hab. inż. Czesława ROSIK-DULEWSKA
Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytetu Opolskiego

 

W Wydziale V Nauk Medycznych:

undas01 prof. dr hab. med. Anetta UNDAS
Zakład Kardiochirurgii, Anestezjologii i Kardiologii Doświadczalnej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

 


Nowi członkowie rzeczywiści Polskiej Akademii Nauk:
w Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych:
Stanisław GAJDA
Mirosława MARODY
Ryszard NYCZ
Elżbieta WITKOWSKA-ZAREMBA
Bogdan WOJCISZKE

w Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolniczych:
Szczepan BILIŃSKI
Mariusz JASKÓLSKI
Andrzej JERZMANOWSKI
Małgorzata KOSSUT
Stefan MALEPSZY
Adam ZIĘCIK

w Wydziale III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi:
Marek CHMIELEWSKI
Bogumił JEZIORSKI
Jerzy KACZOROWSKI
Henryk KOZŁOWSKI
Cyryl Lechosław LATOS-GRAŻYŃSKI
Tomasz ŁUCZAK
Roman MICNAS
Andrzej UDALSKI

w Wydziale IV Nauk Technicznych:
Tadeusz CHMIELNIAK
Marian KAŹMIERKOWSKI
Krzysztof MALINOWSKI
Roman MANIEWSKI
Leszek RUTKOWSKI
Jakub SIEMEK

w Wydziale V Nauk Medycznych:
Sławomir MAJEWSKI
Wiesław PAWLIK
Witold RUŻYŁŁO


Nowi członkowie korespondenci Polskiej Akademii Nauk:
w Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych:
Krystyna CHOJNICKA
Przemysław CZAPLIŃSKI
Hubert IZDEBSKI
Małgorzata KOSSOWSKA
Jerzy LIMON
Andrzej RYCHARD
Marek S. SZCZEPAŃSKI

w Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolniczych:
Janusz Marek BUJNICKI
Agnieszka CHACIŃSKA
Andrzej CIERESZKO
Jarosław Olav HORBAŃCZUK
Henryk JELEŃ
Bożena KAMIŃSKA-KACZMAREK
Maria Magdalena KONARSKA

w Wydziale III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi:
Piotr BILER
Bogusław BUSZEWSKI
Grzegorz CHAŁASIŃSKI
Lech Tadeusz JANUSZKIEWICZ
Rafał LATAŁA
Grażyna STOCHEL
Alfred UCHMAN
Ireneusz WALASZCZYK

w Wydziale IV Nauk Technicznych:
Jan AWREJCEWICZ
Andrzej BARTOSZEWICZ
Hanna BOGUCKA
Eugeniusz KOZACZKA
Maciej OGORZAŁEK
Wiesław OSTACHOWICZ
Ewaryst RAFAJŁOWICZ
Czesława ROSIK- DULEWSKA
Krzysztof Jan WILDE
Paweł ZIĘBA

w Wydziale V Nauk Medycznych:
Tomasz GRODZICKI
Anetta UNDAS