Prof. Paweł Rowiński, wiceprezes PAN wiceprzewodniczącym Prezydium IAHR

Nadrzędna kategoria: Media

Rowinski Pawel

foto: J. Ostałowski

Prof. Paweł Rowiński, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, został wiceprzewodniczącym Prezydium Obszaru Europy Międzynarodowej Asocjacji Badań i Inżynierii Środowiska Wodnego (IAHR) na lata 2016–2017. Wybrano go podczas kongresu, który odbył się 28 lipca w Liège.

Międzynarodowa Asocjacja Badań i Inżynierii Środowiska Wodnego (IAHR) została założona w 1935 roku. Skupia inżynierów i specjalistów zajmujących się od strony naukowej problematyką środowiska wodnego, m.in. hydrauliką rzeczną i morską, ekohydrauliką, hydroinformatyką, inżynierią lodu i problematyką źródeł wody. Promuje badania i praktyczne zastosowanie ich wyników, mając na uwadze zrównoważony rozwój i optymalizację światowych źródeł wody oraz zarządzanie procesem przepływowym wód przemysłowych. Zaangażowana jest także w międzynarodowe programy UNESCO, WMO, IDNDR, GWP i ICSU.

IAHR składa się z oddziałów regionalnych pracujących w Afryce, Azji i Pacyfiku, Europie, Ameryce Łacińskiej i Środkowym Wschodzie. Regionalny oddział Obszaru Europy wspiera projekty naukowe finansowane przez Unię Europejską.