Prezes PAN przyznał Medale im. Wacława Szuberta

Nadrzędna kategoria: Media

Prof. dr hab. Marta Juchnowicz, dr hab. Barbara Szatur-Jaworska oraz prof. dr hab. Marek Bednarski otrzymali Medale im. prof. Wacława Szuberta za wybitne osiagnięcia w dziedzinie nauk o pracy i polityce społecznej oraz działania praktyczne w tych dziedzinach. Prestiżowe odznaczenia wręczyli 8 grudnia podczas posiedzenia Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN Wiceprezes PAN prof. Edward Nęcka i  Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Medale – przyznawane są osobom i instytucjom, które w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju nauki i praktyki w zakresie pracy i polityki społecznej. Ustanowiony przez Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN w 1997 r. medal nawiązuje do dorobku prof. Wacława Szuberta (1912-1994) – uczonego, badacza,  wybitnego specjalisty w zakresie prawa pracy, prawa ubezpieczenia społecznego i polityki społecznej - członka PAN.

Od tegorocznej edycji Medal im. prof. Wacława Szuberta przyznaje Prezes Akademii. Udział w uroczystości wręczenia medali Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertrudy Uścińskiej jest konsekwencją umowy o współpracy podpisanej pomiędzy PAN i ZUS 5 września 2016 r.

Medalem Szuberta w przeszłości wyróżniani byli uczeni, politycy, ale również takie postaci jak Marek Kotański, ks. Arkadiusz Nowak czy Jerzy Owsiak, a także firmy IBM Polska i Centertel oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.

Oto pełna lista laureatów w latach ubiegłych:
2015 r.: prof. dr hab. Marta Juchnowicz
2014 r.: prof. dr hab. Małgorzata Szylko-Skoczny
2013 r.: prof. dr hab. Elżbieta Kryńska, prof. dr hab. Zenon Wiśniewski
2012 r.: prof. Danuta Graniewska
2011 r.: prof. Bożena Balcerzak-Paradowska, prof. Danuta Koradecka, prof. Jan Wojtyła
2010 r.: prof. Wojciech Muszalski, prof. Zdzisław Sadowski
2009 r.:  prof. Janusz Witkowski, prof. Michał Seweryński, firma IBM Polska
2008 r.: dr Leszek Ploch, prof. Robert Rauziński
2007 r.: prof. Leon Dyczewski,prof. Aleksy Pocztowski, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
2006 r.: prof. Józef Orczyk, Piotr Pawłowski z firmy ComputerLand
2005 r.: prof. Stanisława Golinowska, prof. Eugeniusz Kwiatkowski, prof. Alojzy Melich, prof. Jolanta Supińska
2004 r.: prof. Adam Kurzynowski, prof. Janusz Meller, PTK Centertel Sp. z o.o.
2003 r.: prof. Mieczysław Kabaj, prof. Tadeusz Kowalak, prof. Alicja Sajkiewicz, Jerzy Owsiak
2002 r.: prof. Jan Danecki, prof. Stanisława Borkowska, Anna Kozińska - dyrektor Departamentu ZZL BRE Bank
2001 r.: prof. Lucyna Frąckiewicz, prof. Zofia Morecka, Marek Kotański, ks. Arkadiusz Nowak
2000 r.: prof. Witold Nieciuński, prof. Tadeusz Zieliński, Jerzy Kerszke - dyrektor Departamentu Kadr NBP
1999 r.: prof. Antoni Rajkiewicz, prof. Andrzej Tymowski