Nowe porozumienie o współpracy naukowej PAN z Narodową Akademią Nauk Białorusi

Nadrzędna kategoria: Media

W dniu 5 grudnia 2016 r. w Mińsku w obecności Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego oraz Przewodniczącego Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Republiki Białoruś Michaiła Miasnikowicza zostały podpisane porozumienie oraz protokół o współpracy bilateralnej pomiędzy Polską Akademią Nauk a Narodową Akademią Nauk Białorusi na lata 2017-2019. Podpisane porozumienie oraz protokół oznaczają kontynuację współpracy obu Akademii, zapoczątkowanej w 1998 roku.

Zdjęcie główne

Ceremonia odbyła się w siedzibie Narodowej Akademii Nauk Białorusi. W wizycie ze strony Polskiej Akademii Nauk uczestniczyli prof. Jerzy Duszyński, Prezes PAN oraz pani Aleksandra Wiśniewska z Biura Współpracy z Zagranicą PAN. Uczestnictwo przedstawicieli świata nauki w niezwykle ważnej delegacji rządowej Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego w Republice Białoruś świadczy o tym, że nauka jest doskonałym sposobem na budowanie solidnych pomostów współpracy pomiędzy krajami.

2 3

Foto: Kancelaria Senatu RP