Karl Dedecius und sein kulturpolitisches Programm

Nadrzędna kategoria: Media

 

PAN Stacja Naukowa w Wiedniu
Boerhaavegasse 25
1030 Wien

Telefon: +43 1 713 59 29
Fax: +43 1 713 59 29 550
E-mail: office@viennapan.org
www.viennapan.org

  wieden banner  

 

Zmarły w lutym tego roku Karl Dedecius uchodził za najważniejszego tłumacza literatury polskiej na język niemiecki po 1945 r. Temu pochodzącemu z Łodzi Niemcowi udało się zainteresować tematyką polską licznych odbiorców w Republice Federalnej Niemiec już pod koniec lat 50. Poprzez systematyczną prezentację twórczości polskich autorów (m.in. Zbigniewa Herberta, Tadeusza Różewicza, Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej) w formie licznych antologii, tomów poezji, esejów i programów radiowych Dedecius stworzył własną politykę kulturalną, której celem było zbliżenie polsko-niemieckie pomimo zamkniętych granic i żelaznej kurtyny. Wykład przedstawi sylwetkę tego niemieckiego tłumacza oraz podejmie próbę wyjaśnienia fenomenu jego polityki kulturalnej.

Data i godzina: 15 grudnia 2016, godz. 18
Miejsce: Polska Akademia Nauk – Stacja Naukowa w Wiedniu, Sala Mikołaja Kopernika
Wstęp wolny


Więcej informacji 

Zgłoszenia prosimy kierować na talik@viennapan.org