Granty TEAM dla ośmiorga uczonych z PAN

Nadrzędna kategoria: Media

Dr hab. Rafał Ciosk, prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński, prof. dr hab. Marta Miączyńska, dr hab. Marcin Nowotny, prof. dr hab. Piotr Garstecki, prof. dr hab. Czesław Skierbiszewski oraz prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek i dr inż. Bartosz Wojtas zostali laureatami konkursów TEAM, TEAM-TECH oraz TEAM-TECH Core Facility Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Z przeznaczonych na granty 27 mln zł sfinansowanych zostanie 15 projektów badawczych.

Program TEAM oferuje granty na przełomowe w skali międzynarodowej badania realizowane przez wybitnych uczonych w zespołach badawczych. Do drugiego konkursu w programie TEAM zgłoszono 52 projekty. Ośmiu laureatów otrzyma dofinansowanie na łączną kwotę w wysokości ponad 27 mln zł. Nagrodzeni badacze będą prowadzić swoje projekty we współpracy z łącznie 23 naukowymi partnerami zagranicznymi.

Program TEAM-TECH umożliwia finansowanie projektów B+R związanych z powstawaniem produktu lub procesem produkcyjnym o dużym znaczeniu dla gospodarki. Program TEAM-TECH Core Facility natomiast oferuje środki na tworzenie lub rozwijanie usług badawczych z wykorzystaniem dostępnej aparatury naukowo-badawczej. Do konkursów w programach TEAM-TECH i TEAM-TECH Core Facility zgłoszono w sumie 32 wnioski, spośród których siedem otrzyma dofinansowanie w łącznej wysokości ponad 21 mln zł. Laureaci będą realizować badania we współpracy z 11 partnerami gospodarczymi.

Aktualnie trwa nabór do kolejnych konkursów w programie TEAM, TEAM-TECH oraz TEAM-TEACH Core Facility. Wnioski można składać do 16 stycznia 2017 r. Konkursy w tych programach będą organizowane średnio dwa razy w roku do końca 2019 r.

Programy TEAM, TEAM-TECH i TEAM-TECH Core Facility są realizowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków pochodzących z Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Laureaci konkursu TEAM
Dr hab. Małgorzata Borowiak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
Wykorzystanie różnorodności progenitorowych komórek trzustki w celu stworzenia ludzkich komórek endokrynnych trzustki
3 348 435 zł
Dr hab. Rafał Ciosk
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu
Regulacja tkanki tłuszczowej: Od nowatorskich mechanizmów do celów terapeutycznych
3 492 243 zł
Dr hab. Krzysztof Ginalski
Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii
Rozwój i zastosowanie nowych metod opartych na sekwencjonowaniu nowej generacji oraz genomice pojedynczej komórki do badania podwójnych pęknięć DNA
3 483 400 zł
Dr hab. Jacek Jemielity (kierownik projektu)
Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii
Nowe selektywne inhibitory białek zależnych od kapu: synteza, dostarczanie i charakteryzacja
3 500 000 zł
Prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński
Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie
Funkcjonalne Hybrydowe Materiały Nieorganiczno-Organiczne: FUNMAT-FACE
2 950 000 zł
Prof. dr hab. Marta Miączyńska
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
Zaburzenia funkcjonowania endosomów i ich wpływ na równowagę białkową i metaboliczną komórki oraz biologię komórek nowotworowych
3 497 520 zł
Dr hab. Marcin Nowotny
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
Badania strukturalne i biochemiczne mechanizmu retrotranspozycji elementów LINE-1 oraz replikacji hepadnawirusów
3 690 834 zł
Dr Grzegorz Zuzel
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Badania metod uzyskiwania materiałów wolnych od izotopów promieniotwórczych dla nauki i społeczeństwa
3 214 304 zł

Laureaci konkursu TEAM-TECH
Dr Łukasz Drewniak, dr Zbyszek Rogulski
Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
Opracowanie procesu (bio)technologicznego zagospodarowania odpadów i odzyskiwania wody z odcieków pochodzących z procesów hydrometalurgicznych
2 714 936 zł
Prof. dr hab. Piotr Garstecki
Instytut Chemii Fizycznej PAN
dr Tomasz Kamiński
Konsorcjum: Scope Fluidics sp. z o.o.
BacterOMIC – opracowanie systemów oferujących kompleksową diagnostykę lekowrażliwości bakterii
3 696 201 zł
Dr hab. Damian Józefiak
HiProMine Spółka Akcyjna
Owady jako nowe źródło białka dla ryb i drobiu
2 853 600 zł
Prof. dr hab. Czesław Skierbiszewski
Instytut Wysokich Ciśnień PAN w Warszawie
Złącza tunelowe i ich zastosowania dla optoelektroniki opartej o azotek galu
3 464 910 zł
Dr hab. Maciej Szkulmowski, dr Anna Szkulmowska
Konsorcjum: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej / AM2M Sp. z o. o. sp. k.
FreezEYE Tracker – superszybki system stabilizacji obrazu w obrazowaniu biomedycznym
3 448 166 zł
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Tomasz Wojciechowski, dr Raju Chetty
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Nowy kierunek w opracowywaniu efektywnych materiałów do bezpośredniej konwersji ciepła na energię elektryczną
3 468 561 zł

Laureaci konkursu TEAM-TECH Core Facility
Prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek, dr inż. Bartosz Wojtas
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie
NGS platform for comprehensive diagnostics and personalized therapy in neuro-oncology
1 455 840 zł

 
Źródło: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej