Warsztaty poświęcone Grantom ERC w Krakowie, 13.01.2017 r.

Nadrzędna kategoria: Media

Biuro ds. Doskonałości Naukowej PAN oraz Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów UJ zapraszają na warsztaty poświęcone grantom European Research Council (Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych). Warsztaty odbędą się 13.01.2017 r. w Auditorium Maximum (sala wystawowa A piętro II) przy ulicy Krupniczej 33 w Krakowie.

Granty European Research Council skierowane są do wybitnych naukowców na różnych etapach kariery. Umożliwiają on uzyskanie finansowania na prowadzone badanie na okres do 5 lat. Ogólna suma przyznanych środków może sięgnąć aż 3,5 mln euro. Granty te stwarzają naukowcom możliwość tworzenia i rozwijania własnych zespołów badawczych, a także zapewniają finansową stabilność i niezależność niezbędną do prowadzenia badań.

Prestiżowy charakter grantów ERC powoduje, że samo ich uzyskanie stanowi potwierdzenie klasy naukowca i jakości prowadzonych przez niego badań.

Podczas warsztatów swoimi doświadczeniami podzielą się zarówno laureaci, jak i paneliści oceniający granty ERC, przedstawione zostaną również najistotniejsze zagadnienia związane z procedurą aplikacyjną i konstrukcją wniosku. Ponadto zostaną zorganizowane sesje indywidualnych konsultacji w trakcie, których naukowcy będą mogli zaprezentować własne pomysły badawcze i otrzymać wskazówki dotyczące przygotowania wniosku aplikacyjnego.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. W otwartej ich części będzie mogło wziąć udział do 100 osób, natomiast do udziału w sesji konsultacji indywidualnych zaproszonych zostanie 12 uczestników, wybranych na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym.

Formularz zgłoszeniowy. Termin zgłoszeń upływa 9.01.2017 r. o godz. 9:00. Potwierdzenie udziału w warsztatach, a także informacja o zakwalifikowaniu do sesji konsultacji indywidualnych rozesłane zostaną do 11.01.2017 r.

Szczegółowy program warsztatów