Prof. Andrzej Jajszczyk w Radzie Naukowej ERC

Nadrzędna kategoria: Media

Prof. Andrzej Jajszczyk z Katedry Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, został powołany przez Komisję Europejską do Rady Naukowej określającej działania Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), m.in. decydującej o zasadach, na jakich uczeni otrzymują prestiżowe granty. Będzie jedynym Polakiem w składzie.

AJajszczyk

Dwudziestoosobowa Rada Naukowa kieruje ERC - agencją, która finansuje pionierskie badania z różnych dziedzin. Roczny budżet ERC w 2016 r. wynosił 1,7 mld euro.
 
Oprócz prof. Jajszczyka w skład Rady weszli profesorowie: Paola Bovolenta (biolog), Eveline Crone (psycholog) i Giulio Superti-Furga (biolog).
 
– To dla mnie zaszczyt, że mogę dołączyć do tak szacownego grona, które ma reprezentować to, co najlepsze w europejskiej nauce – mówi prof. Jajszczyk.
 
Członkowie Rady ERC decydują o zasadach, na jakich uczeni otrzymają prestiżowe granty ERC. – To duża odpowiedzialność, ponieważ decyzje ERC wpływają na rozwój pionierskich badań podstawowych, które posuwają naukę naprzód, otwierają nowe horyzonty – podkreśla naukowiec z AGH.
 
ERC została powołana 10 lat temu, by wspierać pionierskie badania. – Unia Europejska przez lata dawała znaczne środki na finansowanie nauki, ale jeśli chodzi o badania podstawowe, to byli lepsi od nas, np. USA czy Japonia. Dzięki grantom ERC Europa dogania tych lepszych od siebie, a w niektórych dziedzinach zaczyna ich nawet przeganiać – zauważa profesor i dodaje, że niektórzy laureaci grantów ERC zostali noblistami.
 
Prof. Jajszczyk pytany o to, jak postrzega swoją rolę w ERC, odpowiedział: – Członkowie Rady działają niezależnie od interesów politycznych czy narodowych. Mamy na względzie dobro Europy jako całości, a Polska jest elementem tej całości. Ale oczywiście będę pamiętał o swoim kraju, tym bardziej, że polska nauka słabo wypada na tle Europy, jeśli chodzi o sukcesy grantowe w ERC. Będę m.in. starał się dzielić z naszymi naukowcami wiedzą pochodzącą z państw, które odnoszą większe sukcesy, tak aby wesprzeć polską naukę.
 
Polacy składają sporo wniosków o prestiżowe granty ERC, ale wyjątkowo niewielu je zdobywa. – Przeciętny wskaźnik sukcesu w ERC to 11 proc., a w Polsce 2,5 proc. – mówiła w listopadzie PAP Ewa Kuśmierczyk z Biura Doskonałości Naukowej PAN, które pomaga Polakom w zdobywaniu tych grantów.
 
Prof. Andrzej Jajszczyk jest autorem bądź współautorem 12 książek, ponad 300 artykułów naukowych (w tym ponad 60 w najlepszych czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej), a także 19 patentów związanych przede wszystkim z internetem, optycznymi sieciami telekomunikacyjnymi i węzłami sieci oraz ponad 60 artykułów na temat nauki i szkolnictwa wyższego.
Był redaktorem naczelnym amerykańskiego czasopisma „IEEE Communications Magazine” i wprowadził ten miesięcznik na pierwsze miejsce wśród światowych czasopism telekomunikacyjnych w kategorii współczynnika wpływu (impact factor), opisującego cytowania prac z danego czasopisma.
W 2008 r. otrzymał prestiżową nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, zwaną „polskim Noblem”. W latach 2011-2015 współtworzył Narodowe Centrum Nauki jako jego pierwszy dyrektor. Jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk.

 
  © PAP – Nauka w Polsce, bko/ agt/
Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl