Prof. dr hab. Violetta Koseska-Toszewa Doktorem Honoris Causa Bułgarskiej Akademii Nauk

Nadrzędna kategoria: Media

26 maja 2016 roku w Sali Pałacowej Bułgarskiej Akademii Nauk w Sofii odbyła się uroczysta ceremonia wręczenia prof. dr hab. Violetcie Koseskiej-Toszewej, uczonej z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, honorowego tytułu doktora honoris causa. Prezes Bułgarskiej Akademii Nauk, prof. Stefan Vodenitcharov przedstawił zgromadzonym na uroczystości gościom dorobek naukowy prof. Violetty Koseskiej-Toszewej i ogłosił decyzję Prezydium Bułgarskiej Akademii Nauk, dotyczącą nadania pani profesor tytułu doktora honoris causa.

koseska honoris causa

Tytuł został przyznany za wybitne zasługi w dziedzinie lingwistyki i lingwistyki korpusowej, jak również za promowanie bułgarystyki za granicą.

Prof. Violetta Koseska-Toszewa wygłosiła wykład na temat nieokreśloności i kwantyfikacji logicznej, a prof. Ženi Zaharieva uświetniła uroczystość koncertem muzyki Fryderyka Chopina. W uroczystości wzięli udział: ambasador RP w Bułgarii Krzysztof Krajewski, akademicy, członkowie Bułgarskiej Akademii Nauk, przedstawiciele środowisk naukowych i instytutów Bułgarskiej Akademii Nauk.

Prof. Violetta Koseska-Toszewa urodziła się w Sofii. Stopień doktora nauk otrzymała w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, gdzie następnie przez wiele lat była profesorem. Pracowała w projektach naukowych: Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska i polsko-rosyjska; osiągnęła znaczące wyniki naukowe w dziedzinie typologii i organizacji poznawczej języka. Autorka (lub współautorka) ponad 500 publikacji naukowych oraz 23 monografii, doświadczona tłumaczka z języka bułgarskiego i polskiego. Redaktorka i współautorka tomów „Gramatyki konfrontatywnej bułgarsko-polskiej".

Do roku 2006 kierowała Studiami Doktoranckimi przy Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Profesor Violetta Koseska-Toszewa jest członkiem Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, honorowym członkiem Instytutu Języka Bułgarskiego, laureatką licznych nagród, wśród których należy wyróżnić: złoty medal "Prof. Marin Drinov" nadawany przez Bułgarską Akademię Nauk za całokształt działalności; Kawalerski Order Odrodzenia Polski; Złota Odznaka Instytutu Języka Bułgarskiego "Prof. Lubomir Andrejčin" za zasługi dla rozwoju i popularyzacji języka bułgarskiego i językoznawstwa bułgarskiego.