Twinning i ERA Chairs. Aplikowanie, przygotowanie i realizacja projektów

Nadrzędna kategoria: Media

kpk hor bann

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK PB UE), działając na rzecz wsparcia przedstawicieli jednostek naukowych i badawczych w zakresie przygotowania do aplikowania o środki z programu Horyzont 2020 w ramach instrumentów Widening, zaprasza do udziału w dniu informacyjnym „Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa (Widening)”.

Wydarzenie organizowane jest przez KPK PB UE w związku z planowanymi naborami wniosków do programów Twinning i ERA Chairs, które zostaną ogłoszone w I kwartale 2017 r.

Spotkanie odbędzie się 24 stycznia 2017 r. w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie, ulica Pawińskiego 5b, o godz. 9:30.

Podczas spotkania przedstawione zostaną szczegóły programów Twinning i ERA Chairs, zasady aplikowania oraz najlepsze praktyki przygotowania i realizacji projektów.


Program dnia informacyjnego.

Rejestracja

 

Kontakt: Patrycja Smoleńska, e:mail: patrycja.smolenska@kpk.gov.pl