Dr hab. Anna Engelking, prof. IS PAN laureatką nagrody Międzynarodowego Kongresu Badaczy Białorusi

Nadrzędna kategoria: Media

engelking fotofoto: Jarosław Iwaniuk

W dniach 7-9 października 2016 r. w Kownie odbył się VI Międzynarodowy Kongres Badaczy Białorusi. Od kilku lat Kongres przyznaje nagrody za monografie i artykuły naukowe; w tym roku ustanowiono nagrodę dla monografii wydanej w Polsce. Spośród dziesięciu prac nominowanych w kategorii „Najlepsza polska monografia dotycząca Białorusi w latach 2011-2015" jury wybrało monografię "Kołchoźnicy. Antropologiczne studium tożsamości wsi białoruskiej przełomu XX i XXI wieku" (Toruń 2012) autorstwa dr. hab. Anny Engelking, profesor Instytutu Slawistyki PAN.