Spotkanie dyrektorów instytutów naukowych PAN z wicepremierem Jarosławem Gowinem

Nadrzędna kategoria: Media

Tematyka spotkania dyrektorów instytutów PAN z wicepremierem, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego Jarosławem Gowinem, podsekretarzem stanu prof. Łukaszem Szumowskim i kierownictwem PAN obejmowała w szczególności kierunki zmian dyskutowane w trakcie prac nad projektem tzw. Ustawy 2.0 i uczestnictwo Akademii w zmianach oraz reformy Polskiej Akademii Nauk, w tym projekt koncepcji Uniwersytetu PAN.

Inicjatywa co do kierunku tych zmian powinna wyjść ze środowiska samej Akademii - powiedział wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin na spotkaniu, które odbyło się 14 czerwca 2017 r. w Pałacu Staszica w Warszawie. Wicepremier odniósł się do rozwiązań przewidywanych w Ustawie 2.0 i propozycji oraz ich wpływie na sposób funkcjonowania i rozwój Akademii, m.in. do: wyłaniania uczelni badawczych, kwestii związanych z ewaluacją działalności naukowej i systemem stopni naukowych, zmiany modelu kształcenia doktorantów, połączenia części budżetowych na naukę i szkolnictwo wyższe. Odpowiedzi na szczegółowe pytania w zakresie planowanych rozwiązań udzielał zarówno wicepremier Jarosław Gowin, jak i podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Łukasz Szumowski.
Uczestnicy spotkania przyjęli z zadowoleniem wolę odbycia kolejnego spotkania z udziałem wicepremiera Jarosława Gowina.
Omawiane spotkanie poprzedziło spotkanie dyrektorów instytutów PAN i kierownictwa PAN w Jabłonnie, w dniu 13 czerwca br., poświęcone propozycji założeń dotyczących powołania, struktury i zasad funkcjonowania Uniwersytetu PAN. Po przeprowadzonej dyskusji, w której możliwość zabrania głosu mieli wszyscy uczestnicy spotkania, Prezes PAN powierzył zespołowi (z grona dyrektorów) sformułowanie tzw. warunków brzegowych zmian w Akademii. Rezultat prac zespołu został zaprezentowany na spotkaniu 14 czerwca br.

0001

0002