Wrocław: instytut PAN wspiera walkę z pandemią

Nadrzędna kategoria: Media

Wykonywanie testów na obecność SARS-CoV-2. Użyczenie specjalistycznego sprzętu szpitalom. Badania nad genomem koronawirusa. Ścisła współpraca z dolnośląskim sanepidem i samorządem. To tylko niektóre działania podjęte przez Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN (IITD).

covid-28-05-2020-big_6.jpg

Testy na koronawirusa

Wrocławski instytut włączył się w tak potrzebą dziś diagnostykę. W swoim Centrum Medycznym uruchomił własne laboratorium. Badane są tu próbki pobrane od pacjentów. Testy genetyczne na obecność koronawirusa wykonują pracownicy i doktoranci – zaangażowało się ponad 20 ochotników.

Razem można więcej

Laboratorium współpracuje z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną we Wrocławiu, jednostkami służby zdrowia, Centrum Kryzysowym Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Ponadto instytut użyczył specjalistycznego sprzętu wrocławskim szpitalom i placówkom sanitarnym. Naukowcy wspierają też wspomniane ośrodki w diagnostyce zakażeń.

Genom wirusa pod lupą badaczy

Laboratorium Genomiki i Bioinformatyki IITD bada zmienność genomu SARS-CoV-2. Analizuje pod tym kątem próbki z Dolnego Śląska. Razem z firmą Illumina testuje nowe odczynniki do tzw. sekwencjonowania genomu. Są już efekty wspólnych działań – dwie pełne sekwencje wirusa trafiły do ogólnodostępnych baz danych.

Przyłbice dla medyków

Wrocławscy naukowcy włączyli się również w akcję „Przyłbice 3D dla lekarzy”. Wydrukowano ponad 5 tys. takich środków ochrony osobistej. Instytut jest jednym z dwóch centrów dystrybucyjnych przyłbic. Zaopatruje też nowo powstałe laboratoria diagnostyczne w drobny sprzęt wykonywany w technologii druku 3D.

Wiedza dla wszystkich

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN angażuje się również w działania edukacyjne. Przystępne materiały o COVID-19 można znaleźć na platformie BINWIT.

covid-28-05-2020-big_2.jpg

covid-28-05-2020-big_3.jpg

covid-28-05-2020-big_4.jpg

covid-28-05-2020-big_5.jpg

covid-28-05-2020-big_7.jpg

covid-28-05-2020-big_8.jpg

Źródło informacji i zdjęć: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda PAN