Jak informować społeczeństwo o badaniach na zwierzętach

Nadrzędna kategoria: Media

Streszczenia doświadczeń udostępniane opinii publicznej powinny być szersze i napisane prostym, nietechnicznym językiem. To jedna z rekomendacji przygotowanych przez Komitet Etyki w Nauce PAN. W stanowisku z 15 czerwca eksperci zalecają też szkolenie uczonych oraz pracowników obsługujących projekty.

badania-18-06-2020.jpg

Coraz więcej organizacji pozarządowych występuje do lokalnych komisji etycznych ds. doświadczeń na zwierzętach (LKE) o informacje na temat opiniowanych projektów badań. W skrajnych przypadkach paraliżuje to działanie LKE. Z kolei członkowie komisji mają obawy dotyczące ochrony własności intelektualnej uczonych. Podkreślają również, że trzeba wypracować procedury, które usprawnią działania administracyjne.

Dlatego Komitet Etyki w Nauce PAN przygotował konkretne rekomendacje. Zaleca szczególną staranność w opracowaniu streszczeń doświadczeń, które zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej. Chodzi o to, by taki opis był szerszy i zrozumiały dla niespecjalisty, a więc napisany potocznym językiem (np. „zastrzyk” zamiast „iniekcja”).

Eksperci doradzają opracowanie wzorów pism niezbędnych do udzielania odpowiedzi obywatelom. Sugerują też szkolenia pracowników obsługi w zakresie udostępniania informacji publicznej.

Ważnym elementem powinno być również kształcenie naukowców i członków LKE w zakresie etyki badań prowadzonych na zwierzętach. Komitet zwraca uwagę na umiejętne zarządzanie konfliktami interesów na tle światopoglądowym, finansowym lub instytucjonalnym.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią dokumentu.

Stanowisko Komitetu Etyki w Nauce PAN z 15 czerwca 2020 r. – Udostępnianie informacji o projektach badań naukowych przez lokalne komisje etyczne ds. doświadczeń na zwierzętach”

Źródło informacji: Komitet Etyki w Nauce PAN