Medal PAN dla Instytutu Fizjologii i Patofizjologii Słuchu w Kajetanach

Nadrzędna kategoria: Media

Podczas kongresu „Zdrowie Polaków 2020” w dniach 26-27 października 2020 r. wiceprezes PAN, prof. Romuald Zabielski, wręczył Medal Polskiej Akademii Nauk dla Instytutu Fizjologii i Patofizjologii Słuchu w Kajetanach. Medal został przyznany za zasługi dla nowoczesnej audiologii i otochirurgii, opracowanie programów badań przesiewowych oraz za wdrożenie w Polsce nowoczesnego systemu opieki nad pacjentami z zaburzeniami słuchu, głosu i mowy.  

kongres-zdrowie-polakow.jpg

„Instytut prowadzony od 1996 r. przez profesora Henryka Skarżyńskiego wyznacza od lat światowe standardy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób słuchu” – podkreślił prof. Romuald Zabielski w swoim przemówieniu podczas Kongresu „Zdrowie Polaków 2020”. 

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach  

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu jest pionierem w przeprowadzaniu zabiegów chirurgicznych polegających m.in. na wszczepianiu różnych typów implantów słuchowych oraz leczeniu wrodzonych i nabytych uszkodzeń narządu słuchu. Otwarte pod jego szyldem Światowe Centrum Słuchu przeprowadza dziennie najwięcej na świecie operacji poprawiających słuch. Ponadto w ośrodku funkcjonuje Centrum Edukacyjne z unikatową pracownią wyposażoną w 20 stanowisk dla otochirurgii i rynochirurgii, nowoczesny sprzęt do ćwiczeń na preparatach anatomicznych i symulatorach komputerowych.  

„Zdrowie Polaków 2020” 

Kongres „Zdrowie Polaków 2020” jest wspólną inicjatywą Komitetu Nauk Klinicznych PAN, Rady Głównej Instytutów Badawczych, Światowego Centrum Słuchu IFPS oraz licznych uniwersyteckich zespołów ekspertów i specjalistów z wielu dziedzin, towarzystw naukowych i organizacji pozarządowych. Celem kongresu jest określenie strategii działania różnych instytucji państwowych, samorządowych, naukowych, klinicznych oraz grup ekspertów, organizacji pacjentów, które mają i będą miały wpływ na kondycję polskiego społeczeństwa.