Komitet Elektrotechniki PAN o wdrożeniu energetyki jądrowej w Polsce

Nadrzędna kategoria: Media

Przed sektorem energetyki w Polsce stoją poważne wyzwania związane z ograniczeniem emisji . Wymagają tego porozumienie klimatyczne ONZ z 2015 roku i decyzja Rady Europejskiej w sprawie poziomu redukcji emisji w państwach członkowskich UE do 2030 roku. Komitet Elektrotechniki PAN wskazuje długoterminową strategię rozwoju sektora wytwórczego elektroenergetyki w Polsce, która uwzględnia rozwiązanie problemu redukcji emisji dwutlenku węgla.

nuclearplant-big.jpg

Podstawowym celem zrównoważonego rozwoju systemu elektroenergetycznego jest bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej odbiorcom przy zachowaniu dbałości o środowisko. Dokument Komitetu Elektrotechniki PAN opisuje stan źródeł wytwórczych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym oraz jego bezpieczeństwo pracy, a także stan rozwoju energetyki jądrowej na świecie. Przedstawia również koszty wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych.

Jednym z wniosków Komitetu jest stwierdzenie, że w kraju bez zasobów wodnych wystarczających do budowy i funkcjonowania elektrowni wodnych dużej mocy, zapewnienie neutralności klimatycznej będzie możliwe tylko dzięki rozwojowi energetyki wykorzystującej OZE i energetyki jądrowej. Budowa bezpiecznego, zeroemisyjnego systemu opierającego się na tych dwóch filarach oznacza wyzwanie dla polskiej elektroenergetyki.

Cała treść opinii Komitetu Elektrotechniki PAN w sprawie wdrożeniu energetyki jądrowej w Polsce.