Kryształowe Brukselki 2020 dla PAN

Nadrzędna kategoria: Media

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN jednym z laureatów Kryształowej Brukselki 2020 dla instytucji naukowej. Nagrodę specjalną otrzymał prof. Tadeusz Burczyński z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN. Kryształowa Brukselka docenia wybitne osiągnięcia w realizacji Programów Ramowych Badań i Innowacji UE.

brukselka.png

Kryształową Brukselkę przyznaje Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE. Od 2001 roku wyróżnia on uczonych, instytucje naukowe i przedsiębiorstwa biorące udział w programach ramowych UE za innowacyjne podejście i wkład w rozwój polskiej nauki i gospodarki. Kryształowe Brukselki przyznawane są w kategoriach uczelnie, instytuty badawcze, instytuty naukowe PAN, małe i średnie przedsiębiorstwa, duże firmy, administracja samorządowa i podmioty non-profit oraz jako nagrody indywidualne. W tym roku nagroda doceniła sukcesy w Programie Ramowym Horyzont 2020 w latach 2014–2020.

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

Instytut został nagrodzony w kategorii Nauka - instytuty Polskiej Akademii Nauk. Podczas programu Horyzont 2020 realizował 76 projektów z partnerami z Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, koordynując 4 z nich. Jednym z filarów instytutu jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, ważny węzeł europejskiej struktury badawczej. Wysokość otrzymanego dofinansowania w Horyzont 2020 to 31,1 mln euro. Instytut został laureatem Kryształowej Brukselki po raz czwarty.

brukselka_ICHB.png

Gala rozdania nagród Kryształowej Brukselki 2020 18.12.2020

Nagroda specjalna - prof. dr. hab. inż. Tadeusz Burczyński

Dyrektor Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN otrzymał nagrodę specjalną za osobiste zaangażowanie i wsparcie działań Krajowego Punktu Kontaktowego, szczególne osiągnięcia w zakresie zwiększenia polskiego uczestnictwa w programie Horyzont 2020 oraz aktywizacji polskich ekspertów w Brukseli i promocji polskich inicjatyw badawczych i technologicznych. To wybitny uczony w zakresie nowoczesnej mechaniki konstrukcji materiałów, zwłaszcza mechaniki komputerowej i sztucznej inteligencji i członek rzeczywisty PAN. Prowadził interdyscyplinarne badania naukowe w Europie i USA. Jest ekspertem Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, Francuskiej Narodowej Agencji Badań oraz rządu hiszpańskiego. Rozpoczął dyskusję i opracowanie rekomendacji na rzecz zwiększenia grantów ERC pozyskiwanych przez polskich naukowców. Jest autorem bądź współautorem ponad 550 publikacji. Od 2018 roku jest członkiem Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk (EASA).

brukselka_prof._Burczyński.png

Gala rozdania nagród Kryształowej Brukselki 2020 18.12.2020

Pozostałymi laureatami zostali:

  • Uniwersytet Warszawski (Nauka – uczelnie)
  • Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku (Nauka – instytuty badawcze)
  • dr Jacek Gajewski z Narodowego Centrum Badań Jądrowych, prof. dr hab. Magdalena Król z Samodzielnej Pracowni Biologii Nowotworu w Instytucie Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Nagroda indywidualna)
  • ITTI Sp. z o.o. (Biznes – małe i średnie przedsiębiorstwa)
  • Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA (Biznes – duże przedsiębiorstwa)
  • Miasto stołeczne Warszawa (Administracja samorządowa)
  • Fundingbox Accelerator Sp. z o.o. (Podmioty non-profit)

Relacja z przyznania nagrody Kryształowej Brukselki jest dostępna w formie online.