Stanowisko Komitetu Biologii Molekularnej Komórki PAN

Nadrzędna kategoria: Media
Uchwała w sprawie poparcia stanowiska Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w sprawie rozpowszechnianych nieprawdziwych informacji o szczepionkach przeciw COVID-19 oraz testach PCR wykrywających SARS-CoV-2.

Komitet Biologii Molekularnej Komórki Polskiej Akademii Nauk dbając o rzetelność badań naukowych i przekazywania informacji do opinii publicznej w zakresie biologii molekularnej komórki widzi konieczność poparcia stanowiska Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej Polskiej Akademii Nauk, które wyraża poglądy zgodne z aktualnym stanem wiedzy naukowej.

Uchwała Nr 1/2021 Komitetu Biologii Molekularnej Komórki Polskiej Akademii Nauk z dnia 1 lutego 2021 roku