Odszedł prof. Jerzy Limon

Nadrzędna kategoria: Media

3 marca zmarł prof. Jerzy Limon, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk i przewodniczący Rady Naukowej Biblioteki Gdańskiej PAN. Był twórcą i dyrektorem Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.

JerzyLimonPAN_.jpg

Prof. Jerzy Limon. Autor: Artur Andrzej, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons.

Prof. Jerzy Limon był pisarzem, tłumaczem, literaturoznawcą i teatrologiem. Wykładał na Uniwersytecie Gdańskim. Należał do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Stowarzyszenia Autorów ZAIKS. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, oficerskim Orderem Imperium Brytyjskiego, a także Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Był fundatorem i prezesem Fundacji Theatrum Gedanense, która zapoczątkowała Międzynarodowy Festiwal Szekspirowski. W dowód uznania za wybitne osiągnięcia w popularyzowaniu dzieł Williama Shakespeara prof. Limon odebrał międzynarodową nagrodę Pragnell Shakespeare Award w 2019 r. w Stratfordzie, rodzinnym mieście dramatopisarza.