Granty POIR na rozwój infrastruktury badawczej instytutów PAN

Nadrzędna kategoria: Media

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN oraz Instytut Farmakologii PAN są liderami konsorcjów, które otrzymały dofinansowanie z programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. Pierwsze z nich przygotuje platformę badawczą do danych biomedycznych i klinicznych, a drugie – utworzy zaawansowane technologicznie centrum farmakoterapii. W sumie instytuty PAN przewodniczą czterem dofinansowanym w tym konkursie projektom.

ichb-ifpan.jpg

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy poinformował o przyznaniu dodatkowych pieniędzy na inwestycje w obszarze nauki, które mają strategiczne znaczenie dla gospodarki i przyczynią się do wzrostu krajowego potencjału badawczego. Po zwiększeniu budżetu w konkursie POIR dwa konsorcja PAN otrzymały granty na zbudowanie infrastruktury badawczej. Instytuty będą je realizować we współpracy z partnerami.

Projekt Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu jest liderem konsorcjum, które przygotuje zaawansowaną platformę badawczą umożliwiającą pozyskiwanie wielowymiarowych danych biomedycznych i klinicznych, ich standaryzację, integrację oraz analizę. Narzędzie będzie wykorzystywało algorytmy sztucznej inteligencji do danych biomedycznych i klinicznych. Przedsięwzięcie nosi nazwę „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki – MOSAIC”, a grant na jego przeprowadzenie wyniósł prawie 187 mln zł.

Projekt Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja PAN

Z kolei Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN w Krakowie utworzy „Centrum rozwoju nowych farmakoterapii zaburzeń środkowego układu nerwowego CEPHARES”. Będzie ono odpowiedzią na potrzeby terapeutyczne dotyczące depresji, lęku, schizofrenii, uzależnień czy chorób neurodegeneracyjnych. Schorzenia te są nieodłącznie powiązane z postępem cywilizacyjnym, szczególnie w krajach wysokorozwiniętych, a problemy zdrowia psychicznego są aktualne także w czasie pandemii COVID-19. Konsorcjum otrzyma ponad 67 mln zł na stworzenie centrum.

Finansowanie w konkursie POIR otrzymały w listopadzie 2020 r. grupy ośrodków, którym przewodzą ICHB PAN wraz z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym na przedsięwzięcia „Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL” oraz „Krajowy Magazyn Danych. Uniwersalna infrastruktura dla składowania i udostępniania danych oraz efektywnego przetwarzania dużych wolumenów danych w modelach HPC, Big Data i sztucznej inteligencji”.

Łącznie OPI przekaże ponad miliard zł na realizację 15 przedsięwzięć w krajowych jednostkach badawczych. Program operacyjny jest finansowany przez Unię Europejską.