Badaczka z PAN wśród laureatek 20. konkursu L’Oréal-UNESCO „Dla Kobiet i Nauki”

Nadrzędna kategoria: Media

Dr hab. Barbara Uszczyńska-Ratajczak z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN została laureatką 20. konkursu L’Oréal-UNESCO „Dla Kobiet i Nauki”. W sumie sześć kobiet prowadzących badania z zakresu szeroko pojętych nauk o życiu otrzymało możliwość promowania swoich osiągnięć naukowych oraz roczne stypendia.

loreal_news_15_04_2021.jpg

Wśród trzech badaczek wyróżnionych w kategorii habilitacyjnej jest dr hab. Barbara Uszczyńska-Ratajczak. Laureatka studiowała biotechnologię na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Ukończyła studia magisterskie o specjalności bioinformatyka na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stopień doktora uzyskała w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w 2013 roku. Od 2013 r. jest członkiem jednego z najbardziej znanych projektów badawczych na świecie – GENCODE, którego celem jest tworzenie wysokiej jakości katalogów genów dla genomów człowieka i myszy oraz ich eksperymentalna weryfikacja.

Jury przyznało także stypendia w kategoriach doktorskiej i magisterskiej. Łącznie wyróżniono 6 badaczek: trzy stypendia habilitacyjne po 35 000 zł, dwa stypendia doktoranckie po 30 000 zł i stypendium magisterskie w wysokości 20 000 zł.

Dodatkowo wszystkie nagrodzone badaczki, przy wsparciu partnerów programu – Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Polskiej Akademii Nauk – będą brały udział w międzynarodowych konferencjach i sympozjach.

Kobiety w nauce

„Rok 2020 zapamiętamy jako rok pandemii, która przyniosła olbrzymie straty dla społeczeństw. Tylko dzięki nauce mogliśmy szybko stanąć do walki z COVID i odpowiedzieć na zagrożenia. To wskazuje jak olbrzymia jest rola nauki w życiu współczesnego świata, a w niej bardzo wyczuwalna rola kobiet, które miały olbrzymi wkład w wielkie osiągnięcia naukowe w walce z pandemią” – mówił w trakcie spotkania, na którym ogłoszono wyniki konkursu, prof. dr hab. Jerzy Duszyński, prezes Polskiej Akademii Nauk.

Partnerami programu były Polski Komitet do spraw UNESCO, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Polska Akademia Nauk. Do 2020 roku w Polsce wyróżniono 105 naukowczyń. Polska jest jednym ze 118 krajów, w których co roku przyznawane są stypendia. Program „Dla Kobiet i Nauki” jest częścią globalnej inicjatywy „For Women in Science”, która powstała dzięki partnerstwu L’Oréal i UNESCO. Termin nadsyłania zgłoszeń do kolejnej odsłony konkursu to 11 maja.

Świat nauki potrzebuje kobiet

Z każdym rokiem liczba badaczek rośnie, ale wciąż nie jest ona satysfakcjonująca i wynosi 33% w skali światowej. Tylko 28% absolwentek kierunków inżynierskich i 40% absolwentek informatyki to kobiety. Według badania UNESCO, dotyczącego obecności kobiet w nauce, postęp w tej sferze jest nadal zbyt wolny, szczególnie w naukach takich jak fizyka, matematyka czy informatyka. Potrzeba zwiększenia udziału kobiet na stanowiskach naukowych jest potrzebą społeczną. Szacuje się, że do roku 2050 połowa nisko opłacanych zawodów, które mogą zostać poddane automatyzacji zniknie, a kobiety, które nie będą podnosiły swoich kompetencji naukowych mogą mieć problemy na rynku pracy przyszłości.

Zdaniem dotychczasowych stypendystek programu L’Oréal-UNESCO „Dla Kobiet i Nauki” różnorodność w zespołach naukowych jest bardzo ważna. Według 83% badanych zwiększa ona innowacyjność, a 68% twierdzi, że poprawia też jakość pracy i zmniejsza konfliktowość w zespole.

Źródło informacji: L’Oréal Polska