Komunikat w sprawie spotkania w Ministerstwie Edukacji i Nauki

Nadrzędna kategoria: Media

16 kwietnia 2021 r. na zaproszenie Ministerstwa Edukacji i Nauki prezes PAN prof. Jerzy Duszyński spotkał się z ministrami prof. Przemysławem Czarnkiem, prof. Włodzimierzem Bernackim i Wojciechem Murdzkiem. Podczas spotkania ministrowie zadeklarowali, że nie są prowadzone prace zmierzające w kierunku likwidacji Polskiej Akademii Nauk i że MEiN nie ma takich planów. Prezes PAN z satysfakcją przyjął deklarację działań zmierzających w kierunku wzmocnienia Polskiej Akademii Nauk.