Stanowisko Prezydium Polskiej Akademii Nauk z 20 kwietnia 2021 r.

Nadrzędna kategoria: Media

Prezydium Polskiej Akademii Nauk wyraża pełne poparcie dla Prezesa PAN, prof. Jerzego Duszyńskiego, w jego staraniach o zachowanie integralności PAN, składającej się z korporacji uczonych, w tym komitetów naukowych, oraz instytutów PAN, w kontekście planowanych reform systemu nauki w Polsce.