Stanowisko Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN w sprawie tworzenia „nowych elit naukowych”

Nadrzędna kategoria: Media

Członkowie Komitetu z niepokojem przyjęli informację o planach tworzenia nowych struktur organizacyjnych w nauce polskiej, bez jakiejkolwiek konsultacji z przedstawicielami krajowego środowiska uczonych, które miałyby działać równolegle do organizacji już istniejących, jak Polska Akademia Nauk czy Polska Akademia Umiejętności.

stanowisko-30-04-2021.jpg

Stanowisko Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN w sprawie tworzenia „nowych elit naukowych” z dnia 24 kwietnia 2021 roku

Członkowie Komitetu z niepokojem przyjęli informację o planach tworzenia nowych struktur organizacyjnych w nauce polskiej, bez jakiejkolwiek konsultacji z przedstawicielami krajowego środowiska uczonych, które miałyby działać równolegle do organizacji już istniejących, jak Polska Akademia Nauk czy Polska Akademia Umiejętności.

Pozwalamy sobie zauważyć, że tworzenia prawdziwych elit intelektualnych nie da się zadekretować, gdyż są one efektem wieloletniej działalności i ewolucji, w tym przypadku środowiska naukowego. Trudno racjonalnie uzasadnić tworzenie nowych bytów, wobec permanentnego niedoinwestowania podmiotów działających od wielu lat, które mają ugruntowaną renomę w kraju i za granicą. Tworzenie takich struktur w takim trybie prowadzić będzie jedynie do deprecjacji formuły Akademii, bez względu na to jaką nazwę będzie nosiła. Miałoby to dalekosiężne negatywne skutki dla życia naukowego w Polsce.

Solidaryzujemy się z krytycznymi stanowiskami formułowanymi w tej kwestii przez Prezesa i Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polską Akademię Umiejętności czy inne Komitety Naukowe i Problemowe Polskiej Akademii Nauk.

Stanowisko zostało zaakceptowane przez Komitet Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN w pełnym składzie.