Stanowisko Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzanych i proponowanych zmian w systemie nauki i szkolnictwa wyższego

Nadrzędna kategoria: Media

Zgromadzenie Ogólne PAN wyraża protest przeciwko wprowadzaniu przez Ministra Edukacji i Nauki zmian w punktacji czasopism, która – zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 – została wypracowana przez Komisję Ewaluacji Nauki.

Zgromadzenie Ogólne PAN zdecydowanie sprzeciwia się próbom redefiniowania nauki i wprowadzaniu do dyskursu naukowego, na równych prawach lub nawet w sposób uprzywilejowany, opinii pozanaukowych, motywowanych ideologicznie. Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nazywana przewrotnie „pakietem wolnościowym”, jest merytorycznie nieuzasadniona, a społecznie szkodliwa, prowokując napięcia, których skali i  konsekwencji nie jesteśmy w stanie przewidzieć.

Polska Akademia Nauk, jako korporacja uczonych, broni i będzie bronić standardów w nauce i niezależności badań naukowych, i stanowczo sprzeciwia się działaniom polityków, którzy w imię doraźnych korzyści politycznych lub  z  pobudek ideologicznych, próbują niszczyć autonomię i powagę nauki.