Zgłoszenia w konkursie PASIFIC

Nadrzędna kategoria: Media

W pierwszym konkursie stypendialnym PASIFIC organizowanym przez Polską Akademię Nauk zgłosiło się 348 naukowców 60 narodowości. 35 osób będzie prowadzić badania w instytutach PAN. Ich nazwiska poznamy w ciągu ok. pół roku.

PASIFIC_cover_PAN.png

Do programu zgłosiło się 106 naukowczyń i 242 naukowców. Najwięcej, bo aż 147 wniosków, dotyczy obszaru nauk inżynieryjnych i technicznych, 109 – nauk społecznych i humanistycznych, a 92 – nauk o życiu.

Rekordzistą wśród instytutów Polskiej Akademii Nauk jest Instytut Filozofii i Socjologii, do którego kandyduje aż 27 badaczek i badaczy. Wiele osób chciałoby realizować swoje badania również w Instytucie Chemii Fizycznej (22 osób), Instytucie Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego (14 osób), Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią oraz Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla (po 13 osób).

W pierwszym konkursie PASIFIC zostanie wyłonionych 35 najlepszych naukowczyń i naukowców, którzy przyjadą do Polski między styczniem a marcem 2022 r. Wyniki zostaną ogłoszone w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.

Stypendystki i stypendyści PASIFIC otrzymają miesięczne wynagrodzenie w wysokości ok. 2500 euro netto oraz budżet do dyspozycji na badania. Osoby przyjeżdżające do Polski z rodzinami mogą liczyć na dodatek.

Ci, którzy nie zdążyli złożyć aplikacji lub nie zostali zaakceptowani, będą mieli szansę wziąć udział w drugim konkursie PASIFIC otwartym od 15 września do 30 grudnia 2021 r. Aby ubiegać się o stypendium w ramach programu PASIFIC, kandydatki i kandydaci muszą posiadać co najmniej stopień naukowy doktora lub mieć przynajmniej 4-letnie doświadczenie badawcze. Muszą również spełniać kryterium mobilności MSCA, to znaczy nie mieszkać i nie prowadzić swoich głównych działań w Polsce dłużej niż 12 miesięcy w ciągu trzech lat poprzedzających ostateczny termin naboru.

Oprac. na podstawie informacji Biura ds. Doskonałości Naukowej PAN