Plan walki z COVID-19 dla krajów Bałkanów Zachodnich

Nadrzędna kategoria: Media

Wspólna konferencja naukowa Procesu Berlińskiego zorganizowana przez Niemiecką Narodową Akademię Nauk Leopoldina we współpracy z Polską Akademią Nauk zgromadziła przedstawicieli europejskich akademii. Efektem obrad jest plan walki z COVID-19 dla krajów Bałkanów Zachodnich.

 

Naukowcy dyskutowali o dotychczasowych doświadczeniach w walce z pandemią COVID-19 oraz roli nauki i edukacji w funkcjonowaniu świata w rzeczywistości po pandemii. Głównym celem konferencji było opracowanie wspólnego stanowiska dla głów państw i rządów na VIII szczyt Procesu Bałkańskiego.

Konferencja odbyła się 1-2 lipca w formacie wirtualnym w ramach Niemieckiej Prezydencji Procesu Berlińskiego (Berlin Process Joint Science Conference, 2021 German Presidency of the Berlin Process). W Proces Berliński jest zaangażowanych 17 uczestników: Albania, Austria, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Francja, Niemcy, Grecja, Włochy, Kosowo, Czarnogóra, Macedonia Północna, Polska, Serbia, Słowenia, Wielka Brytania oraz Komisja Europejska. W konferencji wzięło udział 60 przedstawicieli europejskich akademii nauk, w tym prezes PAN, prof. Jerzy Duszyński, oraz prezes Leopoldiny (Nationale Akademie der Wissenschaften), prof. Gerald H. Haug.

balkan_20210706_news.jpg

Uczestnicy konferencji opracowali plan kontroli COVID-19 na Bałkanach Zachodnich. W krajach tego obszaru odnotowano wysoką liczbę nadmiarowych śmierci, niskie wskaźniki szczepień i słabe systemy opieki zdrowotnej. Istnieje zatem ryzyko, że kolejna fala wirusa będzie mocniejsza niż poprzednie fale. Z powodu przepływu osób i towarów między krajami Unii Europejskiej a Bałkanami Zachodnimi, uczestnicy konferencji uznali, że kontynent europejski należy traktować jako jeden obszar epidemiologiczny. Sformułowali 10 zaleceń dla krajów Bałkanów Zachodnich, np. dotyczące wprowadzenia regulacji turystycznych (testy przed podróżą, certyfikaty dla zaszczepionych itd.), informowania opinii publicznej o naukowych badaniach nad wirusem i działaniu szczepionek czy zwiększenia inwestycji na służbę zdrowia, w tym z funduszy unijnych. Zostały one przedstawione w Berlinie 5 lipca podczas VIII szczytu Procesu Bałkańskiego.

balkan_20210706_news.png

Oprac. na podstawie informacji Biura Współpracy z Zagranicą PAN oraz Niemieckiej Narodowej Akademii Nauk Leopoldina