Światowe akademie o medycynie regeneracyjnej

Nadrzędna kategoria: Media

Medycyna regeneracyjna, w tym wykorzystanie inżynierii tkankowej oraz terapii komórkowych i genowych, ma ogromny potencjał regeneracji i naprawy tkanek. Tempo postępu w tej dziedzinie jest fascynujące, a medyczne możliwości radzenia sobie z przyczynami choroby, a nie tylko z jej objawami, mogą mieć charakter przełomowy. Rosną jednak obawy dotyczące niewłaściwego wykorzystania technologii medycyny regeneracyjnej. Sieć InterAcademy Partnership wydała oświadczenie w tej sprawie.

iap medycyna regeneracyjna

Komórki macierzyste. Badania prof. Giulia Cossu z Uniwersytetu Manchesterskiego.

IAP to globalna sieć, do której należy ponad 140 krajowych akademii nauk, gromadzi ponad 30 000 czołowych naukowców, inżynierów i pracowników służby zdrowia w ponad 100 krajach.

Główne priorytety podkreślone w dokumencie to:

  • konieczność wykorzystywania postępów w badaniach i rozwoju tak szybko, jak to możliwe, bezpiecznie i sprawiedliwie, aby zapewnić nowe terapie z korzyścią dla pacjentów,
  • konieczność wspierania odkryć medycznych solidnymi i powtarzalnymi dowodami, tak aby pacjenci i opinia publiczna nie byli wprowadzani w błąd.

Co to jest medycyna regeneracyjna?

Medycyna regeneracyjna obejmuje różnego rodzaju nowatorskie interdyscyplinarne podejścia do opieki zdrowotnej, mające na celu regenerację, naprawę, odbudowę i reorganizację tkanek.

Oświadczenie IAP, oparte na pracach nominowanych przez akademie ekspertów z Afryki, Azji, obu Ameryk i Europy, służy także integracji i wzmocnieniu głosu z krajów o niskich i średnich dochodach (LMIC), których stanowiska są czasami ignorowane. Zalecenia dotyczące wspierania badań i innowacji, przy jednoczesnej ochronie pacjentów, obejmują kwestie oceny etycznej, fazy badań przedklinicznych i klinicznych, zezwolenia regulacyjne i dostęp do nowych leków oraz dotyczące zaangażowania pacjentów, decydentów politycznych i opinii publicznej.

Volker ter Meulen, doradca specjalny IAP i przewodniczący grupy roboczej, która opracowała oświadczenie, podkreśla, że ​​„przyspieszony dostęp do nowych leków ma kluczowe znaczenie dla korzyści pacjentów, ale badaczom nie wolno iść na skróty. Skoordynowana strategia mająca na celu sprostanie obecnym wyzwaniom w tej dziedzinie musi obejmować lepszą naukę, lepsze finansowanie, lepsze zarządzanie oraz lepsze zaangażowanie społeczeństwa i pacjentów”.

Stanowisko IAP koncentruje się na niezaspokojonych potrzebach medycznych: komórki macierzyste to przykład studium przypadku z wieloma wnioskami dotyczącymi szerzej medycyny regeneracyjnej. Chociaż terapia komórkami macierzystymi jest dobrze ugruntowana tylko w ograniczonej liczbie wskazań klinicznych, takich jak przeszczep szpiku kostnego lub naskórka, prowadzone są aktywne badania i rozwój w wielu innych, w tym zaburzeniach neurologicznych, metabolicznych, sercowo-naczyniowych, zaburzeniach widzenia, chorobach mięśni i układu szkieletowego.

Jednak entuzjazm dotyczący potencjału klinicznego doprowadził do rozdźwięku między oczekiwaniami a rzeczywistymi możliwościami przełożenia postępów w technologii na praktykę kliniczną. W wielu krajach istnieją dwa główne problemy. Po pierwsze, pozbawione skrupułów prywatne kliniki oferują nieuregulowane terapie, które wiele obiecują, ale wykorzystują słabo scharakteryzowane produkty o niewielkiej podstawie naukowej lub dowodach na ich skuteczność oraz bezpieczeństwo. Po drugie, przedwczesne zatwierdzenie przez organ regulacyjny i komercjalizacja w oparciu o pewne, ale niewystarczające uzasadnienie naukowe i dowody kliniczne.

Medycyna regeneracyjna i COVID-19

Przykładem szans i wyzwań związanych z wykorzystaniem komórek macierzystych są reakcje na pandemię COVID-19.

„Każde wykorzystanie komórek macierzystych do zwalczania COVID-19 musi opierać się na rygorystycznych dowodach bezpieczeństwa i skuteczności zgodnie ze ścisłymi protokołami badawczymi, które uwzględniają kwestie etyczne i charakteryzują wykorzystywane komórki macierzyste, koncentrując się na określonym etapie choroby, i powinny być realizowane przez zespół posiadający kompetencje do podjęcia interwencji” – mówi współprzewodniczący IAP Depei Liu.

Niestety, niektóre z tych samych klinik, które oferowały niesprawdzone terapie medycyny regeneracyjnej dla różnych schorzeń, oferują teraz niesprawdzone metody leczenia powikłań COVID-19. Wyniki niektórych wstępnych badań, m.in. na mezenchymalnych komórkach zrębu (nazywanych błędnie mezenchynalnymi komórkami macierzystymi) są niewystarczające, aby uzasadniać komercjalizację.

Istnieją ponadto dalsze obawy dotyczące tych niesprawdzonych metod leczenia COVID-19: oszukańcze twierdzenia dotyczące skuteczności mogą zachęcać nabywców do powstrzymania się od podejmowania innych kroków, np. dystansu społecznego, aby chronić siebie i innych przed COVID-19, lub uzyskania dostępnej szczepionki przeciw COVID-19.

„Chociaż mogą istnieć naukowe przesłanki do odkrywania i podążania za nowymi kierunkami badawczymi w odpowiedzi na COVID-19, przedwczesne stosowanie niesprawdzonych podejść zagraża bezpieczeństwu pacjentów i podważa zaufanie publiczne” – ostrzega współprzewodniczący IAP sir Richard Catlow.

Zakres medycyny regeneracyjnej obejmuje:

  • przeszczep komórek, gdzie komórki pochodzą z ludzkich embrionalnych komórek macierzystych, okołoporodowych komórek macierzystych, indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych lub tkankowo specyficznych (dorosłych) komórek macierzystych lub innych form terapii komórkowej;
  • terapie genowe, zarówno in vivo, jak i ex vivo, ta ostatnia jest formą terapii komórkowej;
  • inżynieria tkankowa, zwykle przy użyciu rusztowań 3D utworzonych z naturalnych biomateriałów lub sztucznych, biokompatybilnych biomateriałów wytwarzanych w różnych procesach produkcyjnych;
  • organoidy z dorosłych i pluripotencjalnych komórek macierzystych;
  • leki drobnocząsteczkowe;
  • struktury subkomórkowe (np. mitochondria, pęcherzyki);
  • sztuczne komórki (obecnie tylko prokariotyczne) i inne podejścia do biologii syntetycznej.

Strategie medycyny regeneracyjnej polegają na wykorzystaniu, stymulowaniu, kierowaniu lub zastępowaniu własnych procesów rozwoju i naprawy organizmu.

Omówienie oświadczenia IAP w sprawie medycyny regeneracyjnej w języku angielskim.

Oświadczenie IAP w sprawie medycyny regeneracyjnej w języku angielskim.