Naukowcy PAN w konkursie Sonatina

Nadrzędna kategoria: Media

Ponad 11 milionów złotych na realizację 17 projektów otrzymają naukowcy Polskiej Akademii Nauk w konkursie Sonatina 5 Narodowego Centrum Nauki. Najwięcej grantów otrzymali autorzy projektów w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce.

SONATINA20210806.jpg

Największą kwotę dofinansowania przyznano autorkom projektów z kategorii nauk o życiu. Pięć badaczek otrzyma w sumie 4 202 745 zł. Na badania w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce siedmioro naukowców PAN dostanie 3 787 515 zł. Pięć projektów w dziedzinie nauk ścisłych i technicznych dofinansowano w wysokości 3 257 028 zł.

W ramach konkursu Sonatina 5 zakwalifikowano do finansowania po dwa projekty z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Instytutu Psychologii PAN i Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN.

Największe dofinansowanie otrzymają twórcy projektów „Agregaty toksycznego białka poliglicynowego: w centrum zainteresowania. Zrozumienie procesów formowania i degradacji” w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN (1 117 308 zł), „Psychodeliki jako potencjalne terapeutyki w chorobach neurodegeneracyjnych – badanie w modelu mysim ataksji móżdżkowo-rdzeniowej typu 3” w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN (967 586 zł) i „Rola używania stymulantów w doświadczaniu anomalii percepcyjnych w populacji nieklinicznej – badanie EEG” w Instytucie Psychologii PAN (794 255 zł).

Konkurs Sonatina służy realizacji projektów badawczych zgłoszonych przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

 

Lista projektów, na które badacze PAN otrzymali dofinansowanie w konkursie Sonatina 5

 

Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce

 1. „Zrównoważony kapitalizm w UE: instytucjonalna różnorodność transformacji rynków finansowych – prawna analiza ekonomii politycznej”

Dr Agnieszka Paulina Smoleńska (Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk)

 1. „Problem praktycznego agnostycyzmu w filozofii religii”

Dr Sylwia Wilczewska (Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk)

 1. „Polska sieć studencka w XVI-wiecznej Bazylei: historia, główne postacie, wyniki”

Dr Olivia Libera Sofia Montepaone (Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk)

 1. „Jezuici Wschodu? Sieć artystyczna zakonu bazylianów w osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej”

Dr Melchior Mateusz Jakubowski (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk)

 1. „Rola używania stymulantów w doświadczaniu anomalii percepcyjnych w populacji nieklinicznej – badanie EEG”

Dr Maria Nalberczak-Skóra (Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk)

 1. „Wpływ przezskórnej stymulacji nerwu błędnego połączonej z wolnym oddychaniem na ból oraz afektywną i autonomiczną reakcję na bodźce szkodliwe”

Mgr Mikołaj Tytus Szulczewski (Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk)

 1. „Zmiany w krajobrazie archeologicznym południowo-zachodniej części Środkowej Anatolii. Perspektywa longue durée”

Dr Jędrzej Filip Hordecki (Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk)

 

Nauki o życiu

 1. „Agregaty toksycznego białka poliglicynowego: w centrum zainteresowania. Zrozumienie procesów formowania i degradacji”

Mgr inż. Magdalena Maria Derbis (Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk)

 1. „Psychodeliki jako potencjalne terapeutyki w chorobach neurodegeneracyjnych – badanie w modelu mysim ataksji móżdżkowo-rdzeniowej typu 3”

Dr Urszula Joanna Kozłowska (Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk)

 1. „Homeostatyczna plastyczność mitochondrialnego proteomu i lipidomu pod wpływem stresu”

Dr Vanessa Linke (Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk)

 1. „Wpływ profili farmakogenetycznych na skuteczność leczenia depresji”

Dr Małgorzata Maria Borczyk (Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk)

 1. „Rola białka Tmbim5 w mitochondrialnej homeostazie wapniowej u danio pręgowanego”

Mgr Iga Maria Wasilewska (Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk)

 

Nauki ścisłe i techniczne

 1. „Oszacowania procesów stochastycznych – podejście probabilistyczne i geometryczne”

Dr Rafał Meller (Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk)

 1. „Multifunkcjonalne kompozytowe powłoki chitozanowe dla biodegradowalnych stopów Mg”

Dr Dzmitry Kharytonau (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk)

 1. „Spektroelektrochemia choroby Alzheimera – badania nowej potencjalnej cząsteczki leczniczej”

Dr inż. Magdalena Zofia Wiloch (Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk)

 1. „Energia fal docierających do brzegów fiordu Hornsund, Svalbard”

Dr Zuzanna Małgorzata Świrad (Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk)

 1. „Doskonalenie metod geochronologicznych 40Ar/39Ar i Rb-Sr dla jasnej miki jako narzędzi do rekonstrukcji procesów tektonicznych”

Dr Christopher Joseph Barnes (Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk)

 

Wszystkie wyniki dostępne na stronie NCN:

https://ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2020-08-05-sonatina5

 Oprac. na podstawie informacji Narodowego Centrum Nauki