Apel do środowisk akademickich i elit intelektualnych w związku z agresją Rosji na Ukrainę

Nadrzędna kategoria: Media

W imieniu instytucji przedstawicielskich nauki i szkolnictwa wyższego oraz podpisanych instytucji nauki apelujemy do środowisk akademickich i elit intelektualnych o podjęcie wszelkich działań zmierzających do pokojowego zakończenia eskalującej agresji militarnej na Ukrainie.

20220302_n1.jpg

Szanujemy i wspieramy godną naśladowania postawę uczestników protestów pokojowych oraz sygnatariuszy opublikowanego 24 lutego 2022 roku Listu otwartego rosyjskich naukowców i dziennikarzy naukowych przeciwko wojnie z Ukrainą1.

Uważamy, że międzynarodowa współpraca naukowa powinna być globalna i apolityczna. Nie może zatem służyć wspieraniu działań militarnych krajów, które zagrażają bytowi niezależnych państw.

Apelujemy zatem do polskiego środowiska naukowego, polskich uczelni i jednostek Polskiej Akademii Nauk o zaprzestanie współpracy z jakąkolwiek organizacją rządową Federacji Rosyjskiej lub innego kraju, który wspiera rosyjską inwazję na Ukrainę, zapewniając jednocześnie o naszym poparciu i pomocy dla tych naukowców i członków rosyjskiej społeczności akademickiej, którzy sprzeciwiają się tej agresji.

Stoimy na stanowisku, że niezbędnym warunkiem kontynuowania współpracy środowisk naukowych musi być wzajemne zaufanie, szanowanie wartości akademickich oraz pokojowe wykorzystanie wyników wspólnych badań, a także jednoznaczne uznanie suwerenności oraz integralności terytorialnej Ukrainy.

Apel podpisali:

  • prof. Arkadiusz Mężyk, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
  • prof. Marcin Pałys, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • prof. Jerzy Duszyński, prezes Polskiej Akademii Nauk
  • prof. Dariusz Surowik, przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych
  • prof. Waldemar Tłokiński, przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
  • dr Igor Kilanowski, przewodniczący Rady Młodych Naukowców
  • Jarosław Olszewski, przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów
  • Mateusz Grochowski, przewodniczący Parlamentu Studentów RP
  • dr Jacek Kolanowski, przewodniczący Akademii Młodych Uczonych
  1. Tłumaczenie na jęz. polski

Źródło informacji: KRASP 

Звернення до наукових та інтелектуальних еліт у зв’язку з агресією Росії проти України (02.03)

Звернення академічної спільноти та інтелектуальної еліти вжити всіх заходів, спрямованих на мирне припинення ескалації військової агресії в Україні.

Ми поважаємо та підтримуємо ставлення учасників мирних протестів та підписантів опублікованого 24 лютого 2022 року Відкритого листа російських учених і наукових журналістів проти війни з Україною.

Вважаємо, що міжнародна наукова співпраця має бути глобальною та аполітичною. Тому вона не може служити підтримці військової діяльності країн, які загрожують існуванню незалежних держав.

Тому звертаємось до польської наукової спільноти, польських університетів та підрозділів Польської академії наук припинити співпрацю з будь-якою державною організацією Російської Федерації чи іншої країни, яка підтримує російське вторгнення в Україну, забезпечуючи при цьому нашу підтримку та допомогу для цих науковців та представників російської академічної спільноти, які виступають проти цієї агресії.

Ми вважаємо, що необхідною умовою продовження співпраці наукових кіл має бути взаємна довіра, повага до академічних цінностей та мирне використання результатів спільних досліджень, а також однозначне визнання суверенітету та територіальної цілісності України.

проф. Аркадіуш Менжик, Голова Конференції ректорів академічних шкіл Польщі

проф. Марцін Палис, Голова Головної ради науки і вищої освіти

проф. Єжи Душинскі, Президент Польської академії наук

проф. Даріуш Суровік , Голова Конференції ректорів державних професійно-технічних навчальних закладів

проф. Валдемар Тлокінскі, Голова Конференції ректорів професійно-технічних навчальних закладів Польщі

др. Ігор Кілановскі Голова Ради молодих вчених

Ярослав Олшевскі, Голова Національного представництва докторантів

Матеуш Гроховскі, Голова Студентського парламенту Республіки Польща

Др Яцек Колановскі, Голова Академії молодих вчених