Wsparcie dla naukowców z Ukrainy

Nadrzędna kategoria: Media

Rusza nowy program wsparcia naukowców z Ukrainy. Powstał na bazie porozumienia pomiędzy Polską Akademią Nauk a amerykańską Narodową Akademią Nauk. Kolejni badacze mogą wnioskować o finansowanie pobytów w instytutach PAN.

20220324_ukrainehelpbg.jpg

UWAGA: NABÓR WNIOSKÓW W PROGRAMIE ZAMKNIĘTY.

Program wsparcia dla naukowców z Ukrainy organizowany przez  Polską Akademię Nauk (PAN) i Narodową Akademię Nauk Stanów Zjednoczonych (NAS) 

W celu wsparcia badaczy i naukowców, którzy uciekli przed trwającą na terytorium Ukrainy wojną wywołaną przez Federację Rosyjską, Polska Akademia Nauk wspólnie z Narodową Akademią Nauk Stanów Zjednoczonych uruchamia program wsparcia dla badaczy z Ukrainy.  

Wystąpienie przez jednostkę naukową PAN z wnioskiem o dofinansowanie pobytu badawczego naukowca z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oznacza akceptację ogólnych warunków umowy (dostępne poniżej). 

Wymagania formalne dla kandydatów

 • posiadanie stopnia doktora nauk (PhD); 
 • oficjalne zatrudnienie na dzień 24 lutego 2022 roku w instytucjach naukowych Ukrainy (uniwersytetach, Instytutach NAN Ukrainy). 

Termin złożenia wniosku 

 • wnioski będą przyjmowane w trybie ciągłym do wyczerpania środków przewidzianych na realizację programu. 

Termin rozpoczęcia i realizacji pobytu 

 • termin rozpoczęcia zostaje ustalony indywidualnie przez kandydata z jednostką przyjmującą; 
 • termin realizacji – do 3 miesięcy z możliwością przedłużenia do 6 miesięcy, w miarę posiadania środków. 

Finansowanie 

 • wysokość finansowania pobytów naukowców z Ukrainy w jednostkach naukowych PAN wyniesie łącznie 4 100 USD (słownie: cztery tysiące sto dolarów amerykańskich) na 3 miesiące, w tym 1 700 USD na pierwszy miesiąc pobytu i po 1 200 USD na kolejne dwa miesiące; 
 • w przypadku ewentualnego przedłużenia pobytu na kolejne miesiące finansowanie wynosić będzie również 1 200 USD miesięcznie; 
 • dofinansowanie przekazane będzie jednostce przyjmującej w walucie USD. 

Procedura 

 • Jednostki naukowe PAN zapraszają naukowców z Ukrainy do składania wniosków lub naukowiec z Ukrainy zwraca się samodzielnie do jednej z jednostek naukowych PAN, wybranej zgodnie z profilem swojej specjalizacji, z prośbą o rozpatrzenie kandydatury do udziału w programie. Wraz z prośbą jednostce PAN należy przesłać swoje CV w języku angielskim. Lista jednostek naukowych PAN dostępna jest na stronie
 • po uzgodnieniu możliwości pobytu naukowca z Ukrainy w wybranej jednostce PAN jednostka ta składa wniosek przesyłając go w formie elektronicznej na adres ukraina@pan.pl w wiadomości zatytułowanej według schematu Ukraina / nazwisko i imię obywatela Ukrainy / nazwa jednostki naukowej PAN
 • prawidłowo wypełniony pod względem formalnym wniosek, oceniony pod względem merytorycznym w PAN, zostaje przekazany do oceny merytorycznej w NAS; 
 • po podsumowaniu punktacji uzyskanej przez wniosek w obu akademiach, powstaje lista rankingowa; 
 • na podstawie ww. listy rankingowej BWZ PAN informuje jednostki naukowe PAN o finansowaniu złożonych wniosków; 
 • finansowanie realizowane jest na zasadzie zaliczki na podstawie złożonego w BWZ PAN wniosku o wypłatę zaliczki. 

Dodatkowe informacje 

 • z wnioskiem o finansowanie pobytu naukowca z Ukrainy może wystąpić wyłącznie jednostka naukowa PAN; 
 • kandydat musi przebywać na terytorium Polski lub mieć możliwość legalnego i samodzielnego przekroczenia granicy; 
 • wymagania merytoryczne (w tym także konieczność znajomości języka polskiego lub angielskiego) ustalane są indywidualnie z wybraną jednostką naukową PAN; 
 • w razie dodatkowych pytań i/lub wątpliwości prosimy o przesyłanie ich na adres ukraina@pan.pl.    

Dokumenty

Програма підтримки для науковців з України

24.03.2022 була оголошена нова програма підтримки науковців з України, організована Польською академією наук (PAN) та Національною академією наук США (NAS).

Програма відкрита для кандидатів зі ступенем доктора (PhD) які станом на 24.02.2022 були штатними працівниками українського ВНЗ або Інституту НАН України.

Заявки приймаються на постійній основі до вичерпання коштів, виділених на програму.

Тривалість програми - до 3 місяців з можливістю продовження до 6 місяців (за умови наявності коштів).

Фінансування - 1700 доларів США протягом першого місяця перебування і 1200 доларів США протягом наступних (двох або більше) місяців.

Заявку подає від імені кандидата Інститут ПАН після погодження кандидатури.

Детальна інформація польською та англійською мовами на сторінці Польської академії наук.