Dyskusja nad nowelizacją ustawy o PAN we Wrocławiu

Nadrzędna kategoria: Media

Naukowcy związani z PAN dyskutowali o proponowanych zmianach w Ustawie o Akademii. To kolejne z serii spotkań prezesa PAN konsultujące planowane zmiany.

20220330_konsultacje_wroclaw.jpg

Konsultacje odbyły się 28 marca 2022 r. online oraz stacjonarnie w siedzibie w Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda PAN we Wrocławiu. Uczestniczyli w nich członkowie Akademii z Wrocławia oraz badacze z dolnośląskich instytutów. Ze strony kierownictwa PAN byli prof. Jerzy Duszyński, prezes PAN i prof. Paweł Rowiński, wiceprezes PAN.

Potrzeba nowelizacji

Nad projektem nowelizacji ustawy z 2010 r. pracowano od lat. Dlaczego zmiany w zapisach są potrzebne? To efekt weryfikacji dokumentu sprzed 11 lat i zracjonalizowania tych zapisów, które w praktyce okazały się wadliwe. Celem jest też wzmocnienie i integracja składowych Akademii – sieci instytutów, członków korporacji, komitetów. To też konieczność dostosowania się już zreformowanego środowiska nauki w Polsce.

Zmiany

Zapisami reformy zostanie zmodyfikowana struktura Akademii. Zmiany będą obejmowały m.in.

 • wpisanie do Ustawy o PAN autonomii Akademii,
 • uproszczenie struktury wydziałów (zniesienie rad kuratorów),
 • zniesienie podziału członków krajowych PAN na korespondentów i rzeczywistych,
 • ujednolicenie statusu członka-seniora,
 • jednolite kategorie komitetów (rezygnacja z podziału na komitety naukowe oraz programowe),
 • wprowadzenie Rady Przewodniczących Komitetów PAN, 
 • wprowadzenie Zgromadzenie Ogólne Instytutów Akademii, 
 • Stworzenie Samorządu Doktorantów PAN.

Rola instytutów PAN także zostanie wzmocniona. Powołane będzie Zgromadzenie Ogólne Instytutów Akademii. Pozwoli to np. wypracowywać wspólnie rozwiązania prawne dla wszystkich instytutów PAN, co dotychczas z powodów formalnych nie było możliwe. Ponadto w Prezydium PAN znajdzie się więcej przedstawicieli instytutów.

Międzynarodowość

Akademia chce otworzyć się na opinię i doradztwo także zagraniczne. Powoła w tym celu Międzynarodową Radę Akademii, złożoną z 10 wybitnych naukowców spoza PAN. Rada ta będzie wspierała PAN w sprawach strategicznych, dotyczących kierunków rozwoju instytucji.

Konsultacje

„Akademia jest silna, chcemy, żeby była silniejsza. Trzeba pewne rzeczy, które były ustalone w latach 50-tych i 70-tych dostosować do obecnej rzeczywistości” podkreślił prof. Lechosław Latos-Grażyński, prezes Oddziału PAN we Wrocławiu. Wręczył też wraz z prezesem PAN nominacje nowym członkom korespondentom PAN:

 • prof. Marcinowi Wodzińskiemu (Uniwersytet Wrocławski, Katedra Judaistyki)
 • prof. Krzysztofowi Bogdanowi (Politechnika Wrocławska)
 • prof. Dariuszowi Kaczorowskiemu (Instytut Niskich Temperatur i Badań Systemowych PAN)
 • prof. Ludomirowi Newelskiemu (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Matematyczny)
 • prof. Teodorowi Gotszalkowi (Politechnika Wrocławska)

Ponadto nominacje członka rzeczywistego PAN odebrali dotychczasowi członkowie korespondenci:

 • prof. Dariusz Doliński (Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny SWPS)
 • prof. Piotr Biller (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Matematyczny)
 • Lech Januszkiewicz (Instytut Matematyczny PAN)
 • Janusz Mroczka (Politechnika Wrocławska)

Spotkania konsultujące projekt nowelizacji Ustawy o PAN odbędą się jeszcze w Oddziale PAN w Krakowie 4 marca oraz w Warszawie.

Zobacz także:

Źródło informacji: Polska Akademia Nauk

Źródło zdjęcia: brunocoelho/Shutterstock.com