Młodzi uczeni o warunkach zatrudnienia doktorantów

Nadrzędna kategoria: Media

Akademia Młodych Uczonych PAN proponuje szereg zmian dotyczących zasad i warunków zatrudniania doktorantów. Ma to poprawić ich pracę i zapobiegać odpływowi najlepszych osób z nauki.

20220805_nws2.jpg

Akademia Młodych Uczonych PAN wypowiada się na temat sytuacji doktorantów. W swoim najnowszym stanowisku zaleca wprowadzenie zmian, które zdaniem członków AMU są niezbędne dla poprawy sytuacji młodych naukowców.

AMU postuluje, aby:

  • umożliwić doktorantom zatrudnienie przed oceną śródokresową – obecny zakaz takiego zatrudnienia prowadzi do odpływu najlepszych i najbardziej ambitnych doktorantów
  • objąć doktorantów większym niż obecnie ubezpieczeniem chorobowym – zwiększy to poczucie bezpieczeństwa socjalnego, a przypadku zasiłku macierzyńskiego będzie zachętą do zakładania rodziny młodych osób
  • podwyższyć wysokość stypendium doktorantów – obecna kwota przed oceną śródkokresową jest rażąco niska w stosunku do kwoty minimalnego wynagrodzenia
  • umożliwić otrzymywanie stypendium również tym doktorantom, którzy są wynagradzani w projektach badawczych – obecne ograniczenia są „karą” dla najaktywniejszych badaczy

Pełna treść Stanowiska AMU w sprawie sytuacji doktorantów.