Energetyka jądrowa w Polsce

Nadrzędna kategoria: Media

Komitet Problemów Energetyki przy Prezydium PAN zabrał głos w sprawie rozwoju energetyki jądrowej w naszym kraju. Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem ekspertów z PAN. Stanowisko opublikowano w nawiązaniu do przyjętej przez Rząd RP „Polityki energetycznej Polski do 2040 roku” oraz aktualizacji „Programu polskiej energetyki jądrowej”.

Energetyka_jadrowa_3.jpg

Analiza zysków i strat

Konieczność wdrożenia energetyki jądrowej w Polsce wynika przede wszystkim z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE), który odpowiada za dostawy energii elektrycznej dla przemysłu, transportu, usług i ludności, a zatem gwarantuje bezpieczne funkcjonowanie wszystkich struktur państwa. Obecnie za bezpieczeństwo pracy KSE odpowiadają przede wszystkim bloki energetyczne opalane węglem kamiennym i brunatnym. Ich staż pracy, i co za tym idzie poziom wyeksploatowania jest różny: od 1 roku do nawet ponad 50 lat. W najbliższych 30 latach 66 parowych bloków opalanych węglem będzie musiało być sukcesywnie wyłączanych z powodu zużycia.  Ponadto, bloki parowe są bardzo dużymi emitentami gazu cieplarnianego CO2, w ilości ponad 100 mln ton CO2 w 2021 roku. Zakup pozwoleń do tak dużej emisji w 2021 roku kosztował polskie elektrownie ponad 25 mld zł. Wpłynęło to nie tylko na pogorszenie się efektywności ekonomicznej elektrowni, ale również znaczący wzrost cen. W roku 2022 kwota zakupu pozwoleń do emisji może wzrosnąć do ponad 40 mld zł, co w połączeniu z rosnącymi cenami węgla spowoduje dalszy wzrost cen energii elektrycznej dla jej odbiorców.

Konieczność transformacji energetycznej

Przytoczona wyżej sytuacja w polskiej elektroenergetyce i zobowiązania naszego kraju, wynikające z podpisania i ratyfikowania Porozumienia klimatycznego (paryskiego) wymagają istotnej transformacji energetycznej źródeł wytwórczych w KSE. Konieczne jest zbudowanie w okresie najbliższych 20 lat bezpiecznego, zeroemisyjnego i efektywnego ekonomicznie systemu elektroenergetycznego.

Kraj, nieposiadający możliwości budowy elektrowni wodnej dużej mocy, musi opierać się na łączeniu rozwoju energetyki wykorzystującej OZE i energetyki jądrowej. Głównym wyzwaniem transformacji energetycznej jest zsynchronizowanie stopniowego wyłączania parowych bloków opalanych węglem i włączania nowych jednostek wytwórczych. Analizy wykazują, że powinny nimi być jądrowe bloki energetyczne, które charakteryzują się stabilnością pracy, zeroemisyjnością i niższymi kosztami paliwowymi.

Bezpieczeństwo energetyczne

W ostatnich latach zostały opracowane, zbudowane i włączone do ruchu w systemach elektroenergetycznych kilkunastu krajów nowoczesne, jądrowe bloki energetyczne z reaktorami wodnociśnieniowymi (PWR) generacji III+. Charakteryzuje je bezpieczeństwo oraz ciągłość i stabilność pracy, niezależna od warunków zewnętrznych. Polska może skorzystać z dojrzałej technologicznie i komercyjnie technologii.

Wdrożenie energetyki jądrowej w Polsce przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, zwiększy dywersyfikację paliwową sektora wytwórczego polskiej elektroenergetyki i ograniczy uzależnienie od paliw kopalnych. W długim horyzoncie czasowym ustabilizuje koszty produkcji i tym samym ceny energii elektrycznej dla odbiorców, obniży znacząco emisję CO2 sektora wytwórczego elektroenergetyki i przybliży nasz kraj do osiągnięcia neutralności klimatycznej.

W swoim stanowisku Komitet Problemów Energetyki PAN wyraża jednoznaczną opinię, że wdrożenie energetyki jądrowej, zgodnie ze znowelizowanym „Programem polskiej energetyki jądrowej” i „Polityką energetyczną Polski do 2040 roku”, w najbliższym dziesięcioleciu jest konieczne i w pełni uzasadnione.

Źródło informacji: Komitet Problemów Energetyki przy Prezydium PAN