Popularyzatorzy nauki poszukiwani

Nadrzędna kategoria: Media

Tylko do 18 września można zgłaszać osoby, zespoły i instytucje, które w przystępny sposób wyjaśniają zagadnienia nauki i pomagają lepiej rozumieć świat. Zwycięzców 18. konkursu Popularyzatora Nauki poznamy w grudniu.

20220901_news.jpg

Celem konkursu Popularyzator Nauki jest docenienie osób, zespołów osób i podmiotów instytucjonalnych, które popularyzują naukę i ułatwiają zrozumienie skomplikowanych zagadnień. To najstarsza tego typu rywalizacja w Polsce – od 2005 r. organizuje ją Nauka w Polsce, wydawany przez Fundację Polskiej Agencji Prasowej ze środków programu „Nauka dla Społeczeństwa” Ministerstwa Edukacji i Nauki. Wyróżnia naukowców, ludzi mediów lub instytucje, którzy z pasją i przystępnie umieją opowiadać o nauce.

Do konkursu mogą zgłaszać się naukowcy ze stopniem co najmniej doktora, popularyzatorzy indywidualni (np. studenci, doktoranci, pracownicy administracyjni uczelni), zespoły, instytucje, a także dziennikarze lub blogerzy. Wnioski oceni kapituła kierowana przez prof. Michała Kleibera, byłego prezesa PAN.

Nagrodzone osoby i jednostki poznamy w grudniu 2022 r.

W tym roku zgłoszenia są zbierane do 18 września poprzez formularz zgłoszeniowy. Regulamin konkursu znajduje się na osobnej stronie.

Popularyzatorzy z PAN

Dotychczas w konkursie wyróżniono wiele osób związanych z Polską Akademią Nauk – w tym członków PAN (biochemiczka prof. Magdalena Fikus, neurobiolog prof. Jerzy Vettulani, informatyk i automatyk prof. Ryszard Tadeusiewicz), pracowników instytutów PAN (prof. Łukasz Turski z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, dr Anna Łosiak z Instytutu Nauk Geologicznych PAN), a także same instytuty (Instytut Oceanologii, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności).

Źródło informacji: PAP Nauka w Polsce