Polski naukowiec z tytułem honoris causa Greckiego Uniwersytetu Śródziemnomorskiego

Nadrzędna kategoria: Media

Prof. Roman Słowiński, wiceprezes PAN, otrzymał tytuł doktora honoris Hellenic Mediterranean University (HMU – Grecki Uniwersytet Śródziemnomorski). Uroczysta ceremonia odbyła się 14 września w Heraklionie. Serdecznie gratulujemy!

Slowinski_głowne.jpg

Prof. Roman Słowiński w trakcie wykładu doktorskiego w Heraklionie

Akademicki tytuł honorowy prof. Roman Słowiński odebrał z rąk rektora prof. Nikolaosa Katsarakisa. W laudacji podkreślono wybitny wkład wyróżnionego w rozwój badań operacyjnych i inteligentnych systemów wspomagania decyzji stosowanych m.in. w ekonomii i zarządzaniu. 

Uroczystość na Greckim Uniwersytecie Śródziemnomorskim zakończyła się wykładem nowego doktora honoris causa na temat „Preference Learning by Robust Ordinal Regression for Multiple Criteria Decision Aiding” (Maszynowe uczenie się preferencji metodą odpornej regresji porządkowej w wielokryterialnym wspomaganiu decyzji). Wykład wraz z relacją z wydarzenia można obejrzeć online (wystąpienie profesora rozpoczyna się od 50. minuty).

Podczas wizyty na Krecie prof. Słowiński wziął udział w 94. Seminarium Europejskiej Grupy Roboczej przy EURO (European Association of Operational Research Societies). Seminarium dotyczyło wielokryterialnego wspomagania decyzji. Podczas tego wydarzenia wręczono mu, jako koordynatorowi Grupy roboczej począwszy od 2007 r., pamiątkową książkę pt. "Intelligent Decision Support Systems – Combining Operational Research and Artificial Intelligence – Essays in Honor of Roman Słowiński". W tej publikacji 53 autorów z całego świata napisało 21 rozdziałów odnoszących się do problematyki prac naukowych prof. Romana Słowińskiego.

Profesor Słowiński jest członkiem rzeczywistym PAN, profesorem Politechniki Poznańskiej i Instytutu Badań Systemowych PAN. Jako wiceprezes PAN nadzoruje Wydział IV Nauk Technicznych.

Zdjęcia: Hellenic Mediterranean University

Slowinski_1.jpg

Prof. Roman Słowiński, dr HC, prof. Christos Floros, prorektor HMU, prof. Nikolaos Katsarakis, rektor HMU

Slowinski_2.jpg