Współpraca między Tajwanem a Akademią

Nadrzędna kategoria: Media

Reprezentacja tajwańskich naukowców spotkała się z kierownictwem PAN. Dyskutowano o programie stypendialnym dla ukraińskich badaczy oraz przyszłej współpracy akademickiej i naukowej między oboma krajami.

Tajwan_3.jpg

Do Warszawy przyjechała 19-osobowa delegacja przedstawicieli tajwańskich instytucji naukowych. Oprócz wiceministra edukacji dra Mon-Chi Lio, w spotkaniu w siedzibie PAN, wzięli udział reprezentanci Przedstawicielstwa Tajpej w Polsce i Ministerstwa Edukacji Tajwanu, władze tajwańskich uniwersytetów oraz Fundacji na rzecz Międzynarodowej Współpracy w Szkolnictwie Wyższym Tajwanu.

Tajwan_1.jpg

Rozmawiano głównie o współpracy akademickiej i naukowej między Tajwanem a Polską. Prezes PAN prof. Jerzy Duszyński podziękował za wsparcie, jakie Tajwan udziela ukraińskim naukowcom, którzy znaleźli się w Polsce. Wskazano finansową pomoc National Cheng Kung University oraz Narodowej Rady Nauki i Technologii Tajwanu, która oferuje 3-miesięczne stypendia dla ukraińskich badaczy z tytułem doktora. Z kolei minister Mon-Chi Lio docenił pomoc, jaką Polacy okazali ukraińskim naukowcom. Zapewnił też, że Ukraińcy mogą kontynuować studia i badania na Tajwanie.

Tajwan_2.jpg

Dyskutowano też o konieczności zwiększenia liczby przedstawicieli nauk humanistycznych w programach wymiany pomiędzy oboma krajami. Obie strony wyraziły nadzieję na kontynuację współpracy w ramach Forum Polsko-Tajwańskiego.

Źródło informacji: Polska Akademia Nauk