Ukraińskie redaktorki naukowe na warsztatach

Nadrzędna kategoria: Media

Jak poprawić widoczność artykułów w międzynarodowych bazach danych? Jak skutecznie popularyzować wiedzę? Firma Elsevier we współpracy z Polską Akademią Nauk szkoliły przedstawicielki redakcji czasopism naukowych i wydawców z Ukrainy.

Na zaproszenie PAN do Polski przyjechały reprezentantki kilkudziesięciu ukraińskich czasopism naukowych. Wydają je uczelnie i jednostki badawcze w różnych regionach Ukrainy, w tym na terenach ogarniętych działaniami wojennymi.

Głównym elementem wizyty było szkolenia prowadzone przez przedstawicielkę firmy Elsevier.

Spotkanie_z_redaktorkami_1.jpg

Przybliżyło uczestniczkom najlepsze międzynarodowe praktyki zarządzania publikacją czasopism naukowych. Dowiedziały się też więcej o zasadności umiędzynarodowienia współpracy oraz ćwiczyły praktyczne wykorzystywanie baz danych. Ponadto uczestniczki zostały wprowadzone w budowanie modeli biznesowych oraz wykorzystywanie mediów społecznościowych do komunikacji

Ostatniego dnia pobytu w Warszawie redaktorki spotkały się z redakcją magazynu popularnonaukowego „Academia” wydawanego przez PAN.

ukraińskie_redaktorki.jpg

Praktyczne warsztaty poprowadzili wieloletni tłumacz czasopisma na język angielski Daniel Sax oraz redaktorka działu nauk o Ziemi Jolanta Iwańczuk. Opisali oni historię powstania magazynu oraz jego strukturę. Podzielili się też szczegółami i poradami związanymi m.in. z procesem wydawniczym, szukaniem interesujących tematów, koniecznością dostosowania języka wydawnictw do współczesnych standardów czy metodami na uatrakcyjnienie przekazywanych treści.

310786737_506935870909808_6353311632911198081_n.jpg

Dyskutowano też o kierunkach rozwoju ukraińskich czasopism naukowych w obecnej sytuacji, ale też w perspektywie po zakończeniu działań wojennych. Zastanawiano się też nad możliwościami współpracy redakcji ukraińskich z „Academią”.

Źródło informacji i zdjęć: Polska Akademia Nauk