Wybory prezesa Akademii

Nadrzędna kategoria: Media

W tym roku kończy się druga kadencja prezesa PAN prof. Jerzego Duszyńskiego. Akademicy wybiorą nowego prezesa 20 października na 147. sesji Zgromadzenia Ogólnego spośród dwóch kandydatów.

20220602_0366.JPG

W tym roku akademicy dokonają wyboru spośród dwóch zgłoszonych kandydatów.

Prof. Marek Konarzewski, członek korespondent PAN od 2010 r. z Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych. Afiliacja: Instytut Biologii Uniwersytetu w Białymstoku

Profesor Konarzewski specjalizuje się w zagadnieniach z pogranicza ekologii, biologii ewolucyjnej, fizjologii i genetyki zwierząt. W szczególności skupia się na ewolucji składowych budżetów energetycznych i mechanizmów fizjologicznych warunkujących plastyczność fenotypową. Zajmuje się też analizą badanych procesów na poziomie molekularnym, organizmalnym i środowiskowym.

W strukturach PAN pełni obecnie funkcję wiceprezesa Oddziału PAN w Olsztynie i Białymstoku (2015-2022).

Główne tezy wyborcze prof. Konarzewskiego znajdują się na stronie dotyczącej wyborów Prezesa PAN.

Prof. Paweł Rowiński, czł. rzeczywisty PAN od 2022 r. (od 2010 r. członek korespondent) z Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi. Afiliacja: Instytut Geofizyki PAN

Profesor Rowiński specjalizuje się w geofizyce, szczególnie hydrodynamice środowiskowej i hydrologii.

W strukturach PAN pełnił szereg funkcji: wiceprezes PAN (od 2015) – dwie kadencje; przewodniczący (2015), wiceprzewodniczący Rady Kuratorów Wydziału III PAN (2012-2014), członek Rady Dyrektorów PAN (2011-2015), dyrektor Instytutu Geofizyki PAN (2008-2015), z-ca dyrektora Instytutu Geofizyki PAN ds. naukowych (2004-2008), przewodniczący Rady Dyrektorów Centrum Badań Ziemi i Planet GeoPlanet PAN (2009-2015), członek zarządu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego Centrum Studiów Polarnych PAN (2014-2016).

Program wyborczy prof. Rowińskiego znajduje się na stronie dotyczącej wyborów Prezesa PAN.

Wymogi formalne

Według Ustawy o PAN Zgromadzenie Ogólne wybiera prezesa i wiceprezesów Akademii spośród członków krajowych PAN. Kadencja trwa cztery lata. O stanowisko prezesa mogą ubiegać się osoby zgłoszone przez min. 10 członków PAN. W dniu wyborów kandydat na prezesa nie może przekroczyć 70 lat. Nowym prezesem zostaje osoba, na którą zagłosuje bezwzględna większość ważnych głosów przy obecności co najmniej 1/3 członków PAN.

Szczegóły dotyczące procedury wyboru, uzasadnienia zgłoszeń oraz aktualności znajdują się na stronie wyboryprezesa.pan.pl. W zakładce „Pytania do kandydatów” znajduje się formularz służący przesyłaniu pytań. Odpowiedzi na zadawane pytania można znaleźć w kolejnej sekcji.

Program 147. Sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN

Źródło informacji i zdjęcia: Polska Akademia Nauk