Dzień Hematologii w Poznaniu

Nadrzędna kategoria: Media

15 listopada br. w Instytucie Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu odbędzie się drugi Dzień Hematologii, organizowany w ramach europejskiego projektu NEXT_LEVEL, tym razem poświęcony tematyce CAR-T w terapii nowotworów hematologicznych.

3d-render-blood-cells-flowing-through-arteries-veins.jpg

Wydarzenie skierowane jest do różnych grup odbiorców m.in. uczniów szkół podstawowych i średnich, nauczycieli, pacjentów, studentów, naukowców i lekarzy specjalistów, a jego celem jest przybliżenie szerokiej publiczności terapii CAR-T - obecnie najbardziej zaawansowanej i najbardziej nowoczesnej technologicznie formy immunoterapii komórkowej, która może być stosowana w leczeniu nowotworów takich jak chłoniaki i białaczki.

Wśród zaproszony prelegentów jest dwójka wybitnych polskich hemato – onkologów: prof. dr hab. n. med. Lidia Gil z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz prof. dr hab. n. med. Grzegorz Basak z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Szczegółowy program:

9:00 – 10:00

„CAR-T - tajna broń w walce z nowotworami”, mgr Marta Kasprzyk, Instytut Genetyki Człowieka PAN;

10:30 – 11:30

 „CAR-T 2022”, prof. dr hab. n. med. Lidia Gil, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;

12:00 – 13:00

“Implementation of the CAR technology into clinics, product development and possible modifications - a scientist's perspective”,  dr n. med. Tomasz Kolanowski, Instytut Genetyki Człowieka PAN;

13:30 – 14:30

“CAR-T - and what's next?”, prof. dr hab. n. med. Grzegorz Basak, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Udział wydarzeniu jest bezpłatny. Każdy zainteresowany może zgłosić chęć uczestnictwa na miejscu w Instytucie Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu lub online. Rejestracja dostępna jest na stronie: https://www.nextlevel-h2020.eu/hd2022/.

eu.jpg 

Dzień Hematologii 2022 jest organizowany w ramach projektu pt. „On the road to excellence in unravelling the (epi)genetic landscape of hematologic neoplasms” – NEXT_LEVEL finansowanego ze środków programu Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji – Horyzont 2020 w ramach umowy grantowej nr 952304.