O sytuacji w nauce spotkanie premiera i Ministra Edukacji i Nauki ze środowiskiem naukowym

Nadrzędna kategoria: Media

W kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie dotyczące obecnej sytuacji w nauce i szkolnictwie wyższym i wyzwań, z jakimi mierzą się instytucje naukowe. W spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim, ministrem Przemysławem Czarnkiem oraz wiceministrem Wojciechem Murdzkiem uczestniczyli przedstawiciele świata nauki.

20221028_kprm.jpg

Głos zabrali przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. dr. hab. inż. Arkadiusz Mężyk oraz wiceprezesi KRASP prof. dr hab. Jacek Popiel i prof. dr hab. Alojzy Nowak oraz prof. dr hab. Grażyna Borkowska z Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk Prezes PAN prof. dr hab. Jerzy Duszyński oraz Prezes elekt PAN prof. dr hab. Marek Konarzewski opowiedzieli o problemach instytutów PAN.

Wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie postulowali osłonę zwiększonych opłat za energię i podwyżkę uposażeń w sektorze nauki i szkolnictwa wyższego na poziomie 17,2 %.