3 miliony dolarów dla ukraińskiej nauki

Nadrzędna kategoria: Media

Zawiązała się międzynarodowa grupa na rzecz wsparcia ukraińskich badaczy i rozwoju ukraińskiej nauki. Tworzy ją dziewięć organizacji naukowych. Grupa otrzymała trzy miliony dolarów od Fundacji Breakthrough Prize.

aerial-view-ukrainian-flag-waving-wind-against-city-kyiv.jpg

Kilka organizacji naukowych połączyło swe siły na rzecz rozwoju ukraińskiej nauki tworząc międzynarodową grupę. Było to możliwe dzięki darowiźnie w wysokości trzech milionów dolarów przekazanej przez fundację Breakthrough Prize. Zadaniem grupy będzie podejmowanie konkretnych działań wspierających zarówno ukraińskich naukowców, jak i całe środowisko naukowe. Celem będzie także odbudowa globalnego systemu nauki w Ukrainie.

Działalność grupy administrować będą Narodowa Akademia Nauk USA (NAS) i Polska Akademia Nauk. W skład grupy koordynującej wchodzą przedstawiciele: Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Europejskiej Federacji Akademii Nauk i Nauk Humanistycznych – ALLEA, Niemieckiej Narodowej Akademii Nauk – Leopoldina, Australijskiej Akademii Nauk, Francuskiej Akademii Nauk, Królewskiej Duńskiej Akademii Nauk i Literatury, a także Towarzystwa Królewskiego w Londynie.

Plan działania na rzecz odbudowy nauki, badań i innowacji w Ukrainie

Początkowe wysiłki grupy będą koncentrować się na wdrożeniu 10-punktowego planu działań zainicjowanego w czerwcu tego roku. Plan powstał w wyniku ustaleń podczas spotkania zorganizowanego przez Polską Akademię Nauk.

Kolejnym krokiem będzie zapewnienie miejsca, w którym organizacje naukowe będą mogły wspierać ukraińskich naukowców, dzielić się wiedzą i najlepszymi praktykami. Grupa będzie także identyfikować obszary, które mogą skorzystać na dodatkowej współpracy, oraz wskazywać obszary potencjalnego nakładania się działań.

„Świat potrzebuje ukraińskiej nauki, a ukraińska nauka potrzebuje wsparcia” – powiedział Yuri Milner, założyciel Fundacji Breakthrough Prize. „To zaszczyt współpracować z tak wybitnymi partnerami przy tej ważnej i aktualnej inicjatywie”.

O Fundacji

Fundacja Breakthrough Prize jest organizacją pożytku publicznego. Celem jej działania jest docenianie wybitnych naukowców, wspieranie przełomowych badań naukowych i pomoc w tworzeniu kultury wiedzy, w której wszyscy, a zwłaszcza następne pokolenie, mogą czerpać inspirację z najważniejszych osiągnięć nauki.

Nagrody Fundacji, w wysokości 3 milionów dolarów każda, przyznawane są najznakomitszym umysłom światowej nauki w trzech dziedzinach – nauki przyrodnicze, fizyka i matematyka.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NAS.

Źródło informacji: Narodowa Akademia Nauk USA (NAS)